Quyết định 3624/QĐ-UBND

Quyết định 3624/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 2018 do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3624/QĐ-UBND 2018 giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3624/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC THU THUẾ SDỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VỤ MÙA NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét đề nghị của Liên ngành Cục Thuế - Sở Tài chính tại Tờ trình số 1977/TTr-CT-STC ngày 03/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 2018 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và các huyện Phù Mỹ, Hoài Ân: 5.500 đồng/kg.

2. Các huyện: Tuy Phước, Tây Sơn, Hoài Nhơn (trừ xã Hoài Sơn) và Phù Cát (trừ các xã: Cát Lâm, Cát Hải, Cát Sơn, Cát Hiệp): 5.200 đồng/kg.

3. Huyện Vĩnh Thạnh và xã Hoài Sơn thuộc huyện Hoài Nhơn: 4.800 đồng/kg.

4. Các huyện: Vân Canh, An Lão và các xã: Cát Lâm, Cát Hải, Cát Sơn, Cát Hiệp thuộc huyện Phù Cát: 4.400 đồng/kg.

Điều 2. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn cụ thể việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 2018 theo mức giá thóc quy định tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K10, K17.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3624/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3624/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2018
Ngày hiệu lực23/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3624/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3624/QĐ-UBND 2018 giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3624/QĐ-UBND 2018 giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3624/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành23/10/2018
        Ngày hiệu lực23/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3624/QĐ-UBND 2018 giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3624/QĐ-UBND 2018 giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Bình Định

            • 23/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực