Quyết định 3628/QĐ-UBND

Quyết định 3628/QĐ-UBND năm 2016 về cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 3628/QĐ-UBND thành lập Hội Công chứng viên Bình Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3628/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Xét hồ sơ đề nghị thành lập của Ban vận động thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định và đề xuất của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 103/TTr-STP ngày 05/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định.

Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định là Hội viên của Hiệp Hội Công chứng viên Việt Nam, là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh; tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự quản, tự trang trải từ nguồn thu phí Hội viên, các khoản đóng góp của Hội viên và nguồn thu hợp pháp khác; công khai, minh bạch, phi lợi nhuận, tự chịu trách nhiệm về kinh phí hoạt động theo quy định của Luật Công chứng, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP và Điều lệ được UBND tỉnh phê duyệt; chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh Bình Định và hướng dẫn của tổ chức xã hội - nghề nghiệp toàn quốc của Công chứng viên.

Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

Trụ sở của Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định đặt tại địa chỉ 119 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3628/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3628/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2016
Ngày hiệu lực12/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3628/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3628/QĐ-UBND thành lập Hội Công chứng viên Bình Định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3628/QĐ-UBND thành lập Hội Công chứng viên Bình Định 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3628/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành12/10/2016
        Ngày hiệu lực12/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3628/QĐ-UBND thành lập Hội Công chứng viên Bình Định 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3628/QĐ-UBND thành lập Hội Công chứng viên Bình Định 2016

            • 12/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực