Quyết định 363/QĐ-TTg

Quyết định 363/QĐ-TTg năm 2016 Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 363/QĐ-TTg tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 363/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Lut Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lấy tháng 6 hằng năm là “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”.

Điều 2. Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

1. Thông tin, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc.

2. Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Điều 3. Kinh phí thực hiện Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- V
ăn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- V
ăn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân
dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn th
;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT,
KGVX (3b).XH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 363/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu363/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2016
Ngày hiệu lực08/03/2016
Ngày công báo20/03/2016
Số công báoTừ số 237 đến số 238
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 363/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 363/QĐ-TTg tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 363/QĐ-TTg tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu363/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành08/03/2016
        Ngày hiệu lực08/03/2016
        Ngày công báo20/03/2016
        Số công báoTừ số 237 đến số 238
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 363/QĐ-TTg tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 363/QĐ-TTg tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình 2016

            • 08/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/03/2016

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực