Quyết định 364/QĐ-TTg

Quyết định 364/QĐ-TTg năm 2014 bổ sung kinh phí năm 2013 cho tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 364/QĐ-TTg bổ sung kinh phí năm 2013 cho tỉnh Quảng Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 364/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ NĂM 2013 CHO TỈNH QUẢNG NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 502/BTC-NSNN ngày 13 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ 08 tỷ đồng (tám tỷ đồng) cho tỉnh Quảng Nam từ nguồn chi sự nghiệp văn hóa của ngân sách trung ương năm 2013 đã được Quốc hội quyết định để tổ chức các hoạt động Festival di sản Quảng Nam lần thứ V năm 2013 như đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 502/BTC-NSNN nêu trên. Nước quản lý và sử dụng số kinh phí được hỗ trợ thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 364/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu364/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2014
Ngày hiệu lực11/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 364/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 364/QĐ-TTg bổ sung kinh phí năm 2013 cho tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 364/QĐ-TTg bổ sung kinh phí năm 2013 cho tỉnh Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu364/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành11/03/2014
        Ngày hiệu lực11/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 364/QĐ-TTg bổ sung kinh phí năm 2013 cho tỉnh Quảng Nam

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 364/QĐ-TTg bổ sung kinh phí năm 2013 cho tỉnh Quảng Nam

             • 11/03/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/03/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực