Quyết định 365/QĐ-UBND

Quyết định 365/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Quyết định 365/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Tư pháp Ủy ban nhân dân Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 365/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định mức thu, miễn, giảm các khoản phí, lệ phí;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Sửa đổi, bổ sung 16 thủ tục hành chính tại mục B của Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

XI. Lĩnh vực Tư pháp

1

BTP-CTO-277261

Đăng ký khai sinh

Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định mức thu, miễn, giảm các khoản phí, lệ phí.

2

BTP-CTO-277262

Đăng ký kết hôn

3

BTP-CTO-277263

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

4

BTP-CTO-277264

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

5

BTP-CTO-277265

Đăng ký khai tử

6

T-CTH-280712-TT

Đăng ký khai sinh lưu động

7

T-CTH-280711-TT

Đăng ký kết hôn lưu động

8

T-CTH-280710-TT

Đăng ký khai tử lưu động

9

T-CTH-280704-TT

Đăng ký giám hộ

10

T-CTH-280701-TT

Đăng ký chấm dứt giám hộ

11

T-CTH-280699-TT

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

12

T-CTH-280697-TT

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

13

T-CTH-280696-TT

Đăng ký lại khai sinh

14

T-CTH-280709-TT

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

15

T-CTH-280695-TT

Đăng ký lại kết hôn

16

T-CTH-280694-TT

Đăng ký lại khai tử

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 365/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu365/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2018
Ngày hiệu lực07/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 365/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 365/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Tư pháp Ủy ban nhân dân Cần Thơ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 365/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Tư pháp Ủy ban nhân dân Cần Thơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu365/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýLê Văn Tâm
       Ngày ban hành07/02/2018
       Ngày hiệu lực07/02/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 365/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Tư pháp Ủy ban nhân dân Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 365/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Tư pháp Ủy ban nhân dân Cần Thơ

           • 07/02/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực