Quyết định 365/QĐ-UBND

Quyết định 365/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ

Quyết định 365/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính thuộc Sở Nông nghiệp Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 883/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 11/04/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 365/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính thuộc Sở Nông nghiệp Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 365/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 18 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4866/QĐ-BNN-TT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; đồng thời, bãi bỏ thủ tục hành chính thứ 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14 được công bố tại Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Quang Hoài Nam

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP THÀNH PHỐ

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

I. Lĩnh vực thủy sản

1

Xóa đăng ký tàu cá

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ

Chi cục Thủy sản; địa chỉ số 189, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Chưa có văn bản quy định

Quyết định số 4866/QĐ-BNN-TCTS ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (đối với tàu cá đóng mới)

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ

Chi cục Thủy sản; địa chỉ số 189, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Chưa có văn bản quy định

3

Cấp lại Giấy chứng nhận tàu cá

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ

Chi cục Thủy sản; địa chỉ số 189, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Chưa có văn bản quy định

4

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ

Chi cục Thủy sản; địa chỉ số 189, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Chưa có văn bản quy định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 365/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu365/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2019
Ngày hiệu lực18/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 365/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 365/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính thuộc Sở Nông nghiệp Cần Thơ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 365/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính thuộc Sở Nông nghiệp Cần Thơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu365/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýTrương Quang Hoài Nam
       Ngày ban hành18/02/2019
       Ngày hiệu lực18/02/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2019
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 365/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính thuộc Sở Nông nghiệp Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 365/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính thuộc Sở Nông nghiệp Cần Thơ