Quyết định 3653/QĐ-UBND

Quyết định 3653/QĐ-UBND năm 2005 quy định quyền ưu tiên lưu thông của xe buýt khi tham gia vận chuyển khách công cộng trên tuyến xe buýt thử nghiệm thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3653/QĐ-UBND quyền ưu tiên lưu thông xe buýt


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3653/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỘT SỐ QUYỀN ƯU TIÊN LƯU THÔNG CỦA XE BUÝT KHI THAM GIA VẬN CHUYỂN KHÁCH CÔNG CỘNG TRÊN CÁC TUYẾN XE BUÝT THỬ NGHIỆM THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 26 tháng 9 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;

Xét đề nghị của Liên Sở Giao thông – Công chính và Công an thành phố (Công văn số 01/GT-LS ngày 13 tháng 01 năm 2005); Ý kiến của Sở Tư pháp (Công văn số 1287/STP-VB ngày 08 tháng 4 năm 2005 và Công văn số 2478/STP-KTrVB ngày 12 tháng 7 năm 2005),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định một số quyền ưu tiên lưu thông của xe buýt khi tham gia vận chuyển khách công cộng trên các tuyến xe buýt thử nghiệm thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Xe buýt được phép:

- Lưu thông vào các làn xe ô tô khác trong trường hợp làn xe buýt thử nghiệm bị tắc trên các tuyến đường có từ 03 làn xe trở lên;

- Lưu thông vào làn xe 2-3 bánh khi có hiệu lệnh của cảnh sát giao thông;

- Lưu thông vào làn xe 2-3 bánh khi cách giao lộ từ 100 mét trở lên và các làn xe ô tô đều bị tắc;

Tốc độ lưu thông tối đa của xe buýt khi đi vào làn xe 2-3 bánh là 20Km/giờ và phải giữ khoảng cách an toàn đối với các loại xe khác phù hợp với điều kiện giao thông trên tuyến.

2. Khi xuất phát từ các trạm dừng, nhà chờ để nhập dòng vào làn xe ô tô mà dòng xe ô tô kéo dài quá một thân xe buýt và không có dấu hiệu chuyển động thì xe buýt được lưu thông tạm thời trong làn xe 2-3 bánh và phải nhanh chóng nhập vào làn xe ô tô. Các xe khác trên làn xe ô tô phải giảm tốc độ và nhường đường cho xe buýt nhập dòng.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông – Công chính. Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- VPHĐ-UB: Các PVP;
- Các Báo đài;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu (ĐT-Thg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3653/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3653/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2005
Ngày hiệu lực25/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3653/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3653/QĐ-UBND quyền ưu tiên lưu thông xe buýt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3653/QĐ-UBND quyền ưu tiên lưu thông xe buýt
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3653/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Đua
        Ngày ban hành25/07/2005
        Ngày hiệu lực25/07/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3653/QĐ-UBND quyền ưu tiên lưu thông xe buýt

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3653/QĐ-UBND quyền ưu tiên lưu thông xe buýt

            • 25/07/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/07/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực