Quyết định 3657/QĐ-BYT

Quyết định 3657/QĐ-BYT năm 2009 ban hành bảng kiểm tra Bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3657/QĐ-BYT bảng kiểm tra Bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3657/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 0 1tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG KIỂM TRA BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Y Dược cổ truyền - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009.

Điều 2. Bảng kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009 áp dụng để tổ chức kiểm tra các bệnh viện Y học cổ truyền tuyến trung ương, các bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bệnh viện Y học cổ truyền trực thuộc Bộ, ngành quản lý.

Điều 3. Giao cho Vụ trưởng Vụ Y Dược cổ truyền chịu trách nhiệm hướng dẫn công tác kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009, theo dõi và tổng hợp đánh giá kết quả kiểm tra, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các ông, bà: Vụ trưởng Vụ Y Dược cổ truyền, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục của Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Thủ trưởng Y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3657/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3657/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2009
Ngày hiệu lực01/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3657/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 3657/QĐ-BYT bảng kiểm tra Bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3657/QĐ-BYT bảng kiểm tra Bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3657/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýNguyễn Thị Xuyên
       Ngày ban hành01/10/2009
       Ngày hiệu lực01/10/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3657/QĐ-BYT bảng kiểm tra Bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3657/QĐ-BYT bảng kiểm tra Bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009