Quyết định 366/QĐ-UBND

Quyết định 366/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Nội dung toàn văn Quyết định 366/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định công bố thủ tục hành chính Bắc Giang 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 366/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 25 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 06/8/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 24/TTr-STTTT ngày 04/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 văn bản do UBND tỉnh ban hành (do các căn cứ ban hành quyết định đã được thay thế bằng văn bản khác), gồm:

1. Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 17/8/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông;

2. Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 23/11/2009 của UBND tỉnh về việc bổ sung thủ tục hành chính vào Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 (Sở TT&TT 02b);
-
Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
-
TT Tỉnh ủy, TT HĐND tnh;
-
Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
-
CVP, PVPNC, VX2, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 366/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu366/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2015
Ngày hiệu lực25/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 366/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 366/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định công bố thủ tục hành chính Bắc Giang 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 366/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định công bố thủ tục hành chính Bắc Giang 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu366/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýNguyễn Văn Linh
       Ngày ban hành25/08/2015
       Ngày hiệu lực25/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 366/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định công bố thủ tục hành chính Bắc Giang 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 366/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định công bố thủ tục hành chính Bắc Giang 2015

           • 25/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực