Quyết định 3669/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 3669/QĐ-BVHTTDL năm 2016 về gia nhập Quỹ Điện ảnh và Nghe nhìn Đông Nam Á do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3669/QĐ-BVHTTDL Quỹ Điện ảnh Nghe nhìn Đông Nam Á 2016


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3669/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIA NHẬP QUỸ ĐIỆN ẢNH VÀ NGHE NHÌN ĐÔNG NAM Á

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 16 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Cục Điện ảnh gia nhập Quỹ Điện ảnh và Nghe nhìn Đông Nam Á với tư cách là thành viên chính thức.

Điều 2. Về kinh phí: Cục Điện ảnh sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa để tham gia các hoạt động của Quỹ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, ĐLP.6.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vương Duy Biên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3669/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3669/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2016
Ngày hiệu lực21/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3669/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 3669/QĐ-BVHTTDL Quỹ Điện ảnh Nghe nhìn Đông Nam Á 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3669/QĐ-BVHTTDL Quỹ Điện ảnh Nghe nhìn Đông Nam Á 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3669/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Vương Duy Biên
        Ngày ban hành21/10/2016
        Ngày hiệu lực21/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3669/QĐ-BVHTTDL Quỹ Điện ảnh Nghe nhìn Đông Nam Á 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3669/QĐ-BVHTTDL Quỹ Điện ảnh Nghe nhìn Đông Nam Á 2016

            • 21/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực