Quyết định 368/QĐ-UBND

Quyết định 368/QĐ-UBND năm 2008 về việc thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 368/QĐ-UBND thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 368/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30 tháng 12 năm 1981; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 21 tháng 12 năm 1990; ngày 22 tháng 6 năm 1994 và ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tại Tờ trình số 49/TT-BTL ngày 07 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố Hà Nội, gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng:

Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội;

2. Phó Chủ tịch Hội đồng:

Ông Hoàng Mạnh Hiển, Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

Ông Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;

3. Các Ủy viên:

- Ông Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Thành phố;

- Ông Nguyễn Thịnh Thành, Chánh Văn phòng UBND Thành phố;

- Ông Nguyễn Văn Sửu, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Nguyễn Quang Thành, Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Phan Hồng Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp;

- Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

* UBND Thành phố trân trọng kính mời lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sau tham gia là Ủy viên Hội đồng:

- Ông Lại Hồng Khánh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Ông Phạm Xuân Hằng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố;

- Ông Trịnh Thanh Vân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố;

- Ông Trịnh Thế Khiết, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố;

- Bà Nguyễn Thị Minh Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố;

- Ông Nguyễn Văn Phong, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố.

Điều 2. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố có các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự trên địa bàn Thành phố;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các quận, huyện, thành phố;

- Xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với quyết định của UBND các quận, huyện, thành phố về việc gọi, hoãn gọi công dân nhập ngũ và miễn làm nghĩa vụ quân sự.

- Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là cơ quan thường trực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này không còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố, các Ông, Bà có tên ở Điều 1 và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng; (để báo cáo)
- Th. trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Th. trực HĐND TP; (để báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND TP; (để báo cáo)
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- CVP, PVP UBND TP;
- Các phòng: VX, KT, NC, TH;
- Lưu: VT, Th.nc (2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 368/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu368/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2008
Ngày hiệu lực23/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 368/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 368/QĐ-UBND thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 368/QĐ-UBND thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu368/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Thảo
        Ngày ban hành23/08/2008
        Ngày hiệu lực23/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 368/QĐ-UBND thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 368/QĐ-UBND thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố Hà Nội

            • 23/08/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/08/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực