Quyết định 3685/QĐ-BNN-TY

Quyết định 3685/QĐ-BNN-TY năm 2018 về xuất vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hà Giang phòng chống dịch bệnh động vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3685/QĐ-BNN-TY 2018 xuất vắc xin dự trữ hỗ trợ Hà Giang phòng chống dịch động vật


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3685/QĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN, HÓA CHẤT DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH HÀ GIANG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tại tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2018 về việc đề nghị hỗ trợ bổ sung thêm hóa chất và vắc xin phòng bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO xuất cấp (không thu tiền) 50.000 liều vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò và 5.000 lít hóa chất Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Giang để phòng chống dịch bệnh động vật. Việc xuất cấp, giao nhận số vắc xin và hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng số vắc xin và hóa chất nêu trên theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục DTNN (Bộ TC);
- Vụ Kế hoạch;
- Vụ Tài chính;
- Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang;
- Lưu: VT, TY (11).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3685/QĐ-BNN-TY

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3685/QĐ-BNN-TY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2018
Ngày hiệu lực21/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3685/QĐ-BNN-TY

Lược đồ Quyết định 3685/QĐ-BNN-TY 2018 xuất vắc xin dự trữ hỗ trợ Hà Giang phòng chống dịch động vật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3685/QĐ-BNN-TY 2018 xuất vắc xin dự trữ hỗ trợ Hà Giang phòng chống dịch động vật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3685/QĐ-BNN-TY
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành21/09/2018
        Ngày hiệu lực21/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3685/QĐ-BNN-TY 2018 xuất vắc xin dự trữ hỗ trợ Hà Giang phòng chống dịch động vật

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3685/QĐ-BNN-TY 2018 xuất vắc xin dự trữ hỗ trợ Hà Giang phòng chống dịch động vật

            • 21/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực