Quyết định 3691/QĐ-UBND

Quyết định 3691/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình; Vệ sinh An toàn Thực phẩm nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2012 còn tồn chuyển sang năm 2013 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3691/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh chỉ tiêu Dân số Kế hoạch hóa gia đình Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3691/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH; VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ NĂM 2012 CÒN TỒN CHUYỂN SANG NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 27/2/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 3528a/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch các Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình; Vệ sinh An toàn Thực phẩm; Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường năm 2012 do ngân sách Trung ương hỗ trợ;

Thực hiện Văn bản số 643/HĐND-VP ngày 11/10/2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh kinh phí các Chương trình mục tiêu quốc gia từ nguồn vốn NSTW hỗ trợ năm 2012 chuyển sang;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2585 /SKHĐT-VX ngày 24/10/2013 về việc điều chỉnh kinh phí các Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình; Vệ sinh An toàn Thực phẩm nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2012 còn tồn chuyển sang năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch các Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình; Vệ sinh An toàn Thực phẩm nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2012 còn tồn chuyển sang năm 2013 (biểu phụ lục kèm theo).

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chỉ tiêu điều chỉnh các Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình; Vệ sinh An toàn Thực phẩm nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2012 còn tồn chuyển sang năm 2013 cho các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện có liên quan để phối hợp thực hiện.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Vĩnh Cửu, Trảng Bom; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

 

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ NĂM 2012 CÒN TỒN CHUYỂN SANG NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 3691/QĐ-UBND ngày 12 /11/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)

 

Nội dung

Kế hoạch đã chuyển nguồn từ năm 2012 sang năm 2013

Kế hoạch điều chỉnh

Đơn vị chủ đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Sự nghiệp

ĐTPT

Sự nghiệp

ĐTPT

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

TỔNG SỐ

2.024.359

156.264

1.868.095

2.024.359

156.264

1.868.095

 

I

CHƯƠNG TRÌNH MTQG DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

2.180.623

 

1.868.095

1.868.095

 

1.868.095

 

 

* Hỗ trợ đầu tư Trung tâm DS-KHHGĐ tuyến huyện

2.180.623

 

1.868.095

2.180.623

 

1.868.095

 

 

- Huyện Vĩnh Cửu

1.368.095

 

1.368.095

1.495.130

 

1.495.130

UBND huyện Vĩnh Cửu

 

- Huyện Trảng Bom

500.000

 

500.000

372.965

 

372.965

UBND huyện Trảng Bom

II

CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

156.264

156.264

 

156.264

156.264

 

 

1

Dự án Thông tin giáo dục truyền thông bảo đảm chất lượng VSATTP

40.560

40.560

 

156.264

156.264

 

Sở Y tế

2

Dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng VSAT thực phẩm

115.704

115.704

 

0

0

 

Sở Y tế

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3691/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3691/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2013
Ngày hiệu lực12/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3691/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3691/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh chỉ tiêu Dân số Kế hoạch hóa gia đình Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3691/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh chỉ tiêu Dân số Kế hoạch hóa gia đình Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3691/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Thành Trí
        Ngày ban hành12/11/2013
        Ngày hiệu lực12/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3691/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh chỉ tiêu Dân số Kế hoạch hóa gia đình Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3691/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh chỉ tiêu Dân số Kế hoạch hóa gia đình Đồng Nai

            • 12/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực