Quyết định 37/2000/QĐ-UB

Quyết định 37/2000/QĐ-UB quy định về thời gian xây dựng cơ bản được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của các loại cây lâu năm do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2000/QĐ-UB thời gian xây dựng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2000/QĐ-UB

Bình Phước, ngày 11 tháng 04 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN TỈNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỜI GIAN XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐƯỢC MIỄN THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA CÁC LOẠI CÂY LÂU NĂM

UỶ BAN NHÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

- Căn cứ Luật tổ chức Hôi đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ( sửa đổi ) ngày 21/6/1994.

- Căn cứ Luật thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp ngày 10/7/1993.

- Càn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Sử Dung Đất Nông Nghiêp.

- Theo đề nghị của Hội đồng Tư vấn thuế SDĐNN tỉnh tại biên bản ngày 23/3/2000

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thời gian xây dưng cơ bản đươc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của các loại cây lâu năm đươc quy định như sau:

1/ Cây cao su: - 7 năm đối với vùng đất xám

- 6 năm đối với vùng đất đỏ

2/ Cây điều. – 4 năm đối với vung đất xám

- 3 năm đối với vùng đất đỏ

3/ Cây tiêu: - 4 năm đối với vùng đất xám

- 3 năm đốì với vùng đất đỏ

4/ Cây cà phê: - 3 năm

5/ Cây xoài: - 4năm

6/ Cây nhãn: - 3năm

Điều 2: Giao cho Cục trưởng Cục thuế Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Điều 3: Chánh Văn Phồng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục thuế Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các Huyện, Thị và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
-TT.TU TT. HĐND tỉnh
- Chủ tịch, Phó chủ tịch KT+SX
- Như điêu 3
- LĐVP, cv
- Lưu VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2000/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2000
Ngày hiệu lực11/04/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/06/2012
Cập nhật24 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 37/2000/QĐ-UB thời gian xây dựng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 37/2000/QĐ-UB thời gian xây dựng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu37/2000/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýTrương Tấn Thiệu
        Ngày ban hành11/04/2000
        Ngày hiệu lực11/04/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/06/2012
        Cập nhật24 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 37/2000/QĐ-UB thời gian xây dựng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2000/QĐ-UB thời gian xây dựng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp Bình Phước

            • 11/04/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/04/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực