Quyết định 37/2006/QĐ-TTg

Quyết định 37/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế thí điểm khu vực cảng mở Cát Lái thuộc Công ty Tân Cảng Sài Gòn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2006/QĐ-TTg Quy chế thí điểm khu vực cảng mở Cát Lái thuộc Công ty Tân Cảng Sài Gòn


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ THÍ ĐIỂM KHU VỰC CẢNG MỞ CÁT LÁI THUỘC CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (tờ trình số 5130/TTr-BGTVT ngày 22 tháng 8 năm 2005 và công văn số 7483/BGTVT-PC ngày 28 tháng 11 năm 2005); ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (công văn số 3172 TP/PLQT ngày 26 tháng 10 năm 2005),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thí điểm khu vực cảng mở Cát Lái thuộc Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Thương mại, Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức theo dõi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Quy chế này. Sau một năm thực hiện thí điểm, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tổng kết đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thí điểm; đồng thời hoàn thiện Quy chế “Khu vực cảng mở” áp dụng cho các cảng biển khác của Việt Nam trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Công ty Tân Cảng Sài Gòn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
- cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh,
- thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Công ty Tân cảng Sài Gòn;
- Các Tổng công ty 91;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
- Ban Điều hành 112,
- Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
- các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, CN (5b), A. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2006/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2006/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2006
Ngày hiệu lực01/03/2006
Ngày công báo14/02/2006
Số công báoTừ số 29 đến số 30
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước

Download Văn bản pháp luật 37/2006/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 37/2006/QĐ-TTg Quy chế thí điểm khu vực cảng mở Cát Lái thuộc Công ty Tân Cảng Sài Gòn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 37/2006/QĐ-TTg Quy chế thí điểm khu vực cảng mở Cát Lái thuộc Công ty Tân Cảng Sài Gòn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu37/2006/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýPhan Văn Khải
       Ngày ban hành10/02/2006
       Ngày hiệu lực01/03/2006
       Ngày công báo14/02/2006
       Số công báoTừ số 29 đến số 30
       Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 37/2006/QĐ-TTg Quy chế thí điểm khu vực cảng mở Cát Lái thuộc Công ty Tân Cảng Sài Gòn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2006/QĐ-TTg Quy chế thí điểm khu vực cảng mở Cát Lái thuộc Công ty Tân Cảng Sài Gòn

           • 10/02/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/02/2006

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực