Quyết định 37/2007/QĐ-UBND

Quyết định 37/2007/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, in, cấp các loại chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cho Trường Chính trị Tây Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2007/QĐ-UBND giao nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2007/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 04 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, IN, CẤP CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHO TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Quyết định số 05/2007/QĐ-BNV ngày 17 tháng 4 năm 2007 của Bộ Nội vụ, về việc ban hành quy chế Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình số 993 /TTr-SNV ngày 28 tháng 9 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Trường Chính trị tỉnh thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, in, cấp các loại Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành:

1. Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ:

a) Chứng chỉ cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ;

b) Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho công chức cấp xã.

2. Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước:

a) Chứng chỉ đào tạo chương trình Tiền công vụ;

b) Chứng chỉ bồi dưỡng theo ngạch công chức:

- Chứng chỉ bồi dưỡng chương trình ngạch Cán sự;

- Chứng chỉ bồi dưỡng chương trình ngạch Chuyên viên.

c) Chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh công chức lãnh đạo:

- Chứng chỉ bồi dưỡng công chức lãnh đạo cấp Phòng và tương đương.

d) Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã:

- Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước;

- Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã.

e. Chứng chỉ bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân:

- Chứng chỉ bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã;

- Chứng chỉ bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện.

Điều 2. Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, in, cấp các loại chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng.

1. Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Việc in, cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành thực hiện theo Quy chế Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-BNV ngày 17 tháng 4 năm 2007 của Bộ Nội vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Trường Chính trị, thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2007
Ngày hiệu lực14/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2007/QĐ-UBND giao nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 37/2007/QĐ-UBND giao nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu37/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Văn Châu
        Ngày ban hành04/10/2007
        Ngày hiệu lực14/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 37/2007/QĐ-UBND giao nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2007/QĐ-UBND giao nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức

            • 04/10/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/10/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực