Quyết định 37/2008/QĐ-UBND

Quyết định 37/2008/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2008/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 37/2008/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Xét đề nghị của Giám đốc
Sở Tư pháp tại Công văn số 1191/STP-VB ngày 17 tháng 4 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 11 văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu “3 giảm” không còn hiệu lực pháp luật (đính kèm Danh mục 11 văn bản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Các đoàn thể thành phố;
- VPHĐ-UB: Các PVP;
- Các Phòng CV;
- Lưu:VT, (VX-LC) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

DANH MỤC

VĂN BẢN CÔNG BỐ HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37 /2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

Số TT

KÝ HIỆU, NGÀY THÁNG NĂM

TRÍCH YẾU NỘI DUNG VĂN BẢN

01

Quyết định số 41/2001/QĐ-UB ngày 17 tháng 5 năm 2001

Về ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm: Giảm tội phạm, ma túy và tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2001.

02

Quyết định số 62/2001/QĐ-UB ngày 23 tháng 7 năm 2001

Về ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm: giảm ma túy, mại dâm và tội phạm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2001 - 2005.

03

Quyết định số 5030/QĐ-UB ngày 13 tháng 8 năm 2001

Về thay đổi một số thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và ma túy thành phố.

04

Quyết định số 1642/QĐ-UB ngày 16 tháng 4 năm 2002

Về thành lập Hội đồng tư vấn xử lý đưa người chưa thành niên vi phạm hành chính vào trường giáo dưỡng.

05

Kế hoạch số 4488/KH-UB ngày 18 tháng 12 năm 2002

Thực hiện Chương trình phòng chống tệ nạn ma túy năm 2003.

06

Quyết định số 5237/QĐ-UB ngày 01 tháng 12 năm 2003

Về thay đổi thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và ma túy thành phố.

07

Kế hoạch số 8112/KH-UB ngày 28 tháng 12 năm 2004

Thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy năm 2005.

08

Quyết định số 4149/QĐ-UB ngày 12 tháng 8 năm 2005

Về thay đổi thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và ma túy thành phố.

09

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2005

Về thay đổi thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và ma túy thành phố.

10

Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2006

Về thay đổi thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và ma túy thành phố.

11

Kế hoạch số 1723/KH-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2007

Thực hiện Chỉ thị số 37/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2007.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2008
Ngày hiệu lực19/05/2008
Ngày công báo15/05/2008
Số công báoSố 45
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2008/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 37/2008/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu37/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thành Tài
       Ngày ban hành09/05/2008
       Ngày hiệu lực19/05/2008
       Ngày công báo15/05/2008
       Số công báoSố 45
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 37/2008/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2008/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực

           • 09/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/05/2008

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực