Quyết định 37/2008/QĐ-UBND

Quyết định 37/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Thông tin Truyền thông Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2008/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 255/SNV ngày 27/3/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở tổ chức lại Sở Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản và cán bộ, công chức làm công tác báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm.

Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước tỉnh để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Sở Thông tin và Truyền thông đặt tại thành phố Quảng Ngãi.

Điều 3.

- Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức thực hiện việc chuyển giao, tiếp nhận (bao gồm: chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và biên chế cán bộ, công chức ...) đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ các quy định của Nhà nước có liên quan xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở, trình UBND tỉnh ban hành để làm cơ sở thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ; Thông tin và Truyền thông; Bưu chính, Viễn thông; Văn hóa - Thông tin, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2008
Ngày hiệu lực10/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Thông tin Truyền thông Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 37/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Thông tin Truyền thông Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu37/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýNguyễn Xuân Huế
        Ngày ban hành31/03/2008
        Ngày hiệu lực10/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 37/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Thông tin Truyền thông Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Thông tin Truyền thông Quảng Ngãi

            • 31/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực