Quyết định 37/2011/QĐ-UBND

Quyết định 37/2011/QĐ-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tham gia bán hàng tại các phiên chợ hàng Việt do Sở Công Thương tổ chức nhằm thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của Bộ Chính trị do tỉnh Bình Định ban hành

Quyết định 37/2011/QĐ-UBND hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 77/2016/QĐ-UBND Quy chế xây dựng thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2011/QĐ-UBND hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2011/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 15 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THAM GIA BÁN HÀNG TẠI CÁC PHIÊN CHỢ HÀNG VIỆT DO SỞ CÔNG THƯƠNG TỔ CHỨC NHẰM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình 52/TTr-SCT ngày 26/8/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này nhằm hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là doanh nghiệp) tham gia bán các loại sản phẩm, hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam tại các Phiên chợ do Sở Công Thương Bình Định tổ chức tại khu vực nông thôn (đồng bằng, trung du, miền núi, hải đảo) của tỉnh (dưới đây gọi tắt là Phiến chợ hàng Việt) nhằm tuyên truyền, quảng bá và vận động các tầng lớp nhân dân sử dụng các sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có bán các sản phẩm của đơn vị mình sản xuất và các sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp khác được sản xuất tại Việt Nam tại các Phiên chợ hàng Việt.

Điều 3. Điều kiện và nguyên tắc hỗ trợ: Các doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí tham gia Phiên chợ hàng Việt phải hội đủ các điều kiện sau:

1. Được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản;

2. Có báo cáo kết quả sau khi kết thúc Phiên chợ;

3. Có đầy đủ chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật;

4. Mỗi năm, mỗi doanh nghiệp được xem xét hỗ trợ kinh phí không quá 02 lần tham gia Phiên chợ hàng Việt.

Điều 4. Kinh phí hỗ trợ:

1. Kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia Phiên chợ hàng Việt được sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh. Mức hỗ trợ theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 5.000.000đ (năm triệu đồng)/01 lần/01 doanh nghiệp khi tham gia.

2. Các khoản chi phí được hỗ trợ khi tham dự Phiên chợ hàng Việt, bao gồm:

a. Chi phí thuê dựng gian hàng.

b. Chi phí vận chuyển sản phẩm, hàng hóa một lượt (lượt đi).

Điều 5. Quy trình thực hiện.

1. Trước khi tham gia Phiên chợ hàng Việt, doanh nghiệp phải có văn bản đăng ký gửi Sở Công Thương (thông qua Trung tâm Xúc tiến Thương mại) kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, riêng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh chưa có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì phải được UBND xã phường, thị trấn nơi cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động, xác nhận. Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp danh sách các doanh nghiệp tham gia, trình UBND tỉnh phê duyệt trong phạm vi 07 ngày trước khi tổ chức Phiên chợ.

2. Trong thời hạn 15 ngay kể từ ngày kết thúc Phiên chợ hàng Việt, các doanh nghiệp gửi báo cáo kết quả và hồ sơ chứng từ xin hỗ trợ kinh phí cho Sở Công Thương để tổng hợp. Trong phạm vi 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Sở Công Thương có trách nhiệm thẩm tra, tổng hợp và có văn bản đề nghị Sở Tài chính xem xét đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp.

3. Trong phạm vi 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ văn bản của Sở Công Thương, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm tra, thẩm định và có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kinh phí hỗ trợ cụ thể cho các doanh nghiệp tham gia Phiên chợ hàng Việt.

Điều 6. Tổ chức thực hiện:

Giao Sở Công Thương làm đầu mối hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia có hiệu quả các Phiên chợ hàng Việt tổ chức tại khu vực nông thôn và phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể hồ sơ thủ tục và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ tham gia Phiên chợ hàng Việt theo quy định.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2011
Ngày hiệu lực25/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2011/QĐ-UBND hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 37/2011/QĐ-UBND hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu37/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýLê Hữu Lộc
        Ngày ban hành15/11/2011
        Ngày hiệu lực25/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 37/2011/QĐ-UBND hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2011/QĐ-UBND hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Bình Định