Quyết định 37/2019/QĐ-UBND

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2019/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ cho cán bộ thú y phòng chống dịch bệnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2019/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 17 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỨC HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ THÚ Y VÀ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4624/TTr-STC ngày 26 tháng 8 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ:

Cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch động vật để thực hiện công tác tiêu hủy gia súc, gia cầm; phun hóa chất khử trùng tiêu độc và phục vụ tại các trạm, chốt kiểm dịch động vật.

Trường hợp các đối tượng trên được hưởng mức hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này thì không được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại các văn bản pháp luật khác.

2. Mức hỗ trợ: 200.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc và 400.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, Tết.

3. Nguồn kinh phí: Theo phân cấp ngân sách hiện hành từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương các cấp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch động vật để thực hiện công tác tiêu hủy gia súc, gia cầm; phun hóa chất khử trùng tiêu độc và phục vụ tại các trạm, chốt kiểm dịch động vật báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh trong việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch động vật để thực hiện công tác tiêu hủy gia súc, gia cầm; phun hóa chất khử trùng tiêu độc và phục vụ tại các trạm, chốt kiểm dịch động vật; thực hiện thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đảm bảo đúng chế độ, đúng đối tượng, không để thất thoát, xảy ra tiêu cực.

b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn công tác lập, phân bổ, quản lý sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2019
Ngày hiệu lực01/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2019/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ cho cán bộ thú y phòng chống dịch bệnh Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 37/2019/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ cho cán bộ thú y phòng chống dịch bệnh Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu37/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Quốc Hùng
        Ngày ban hành17/09/2019
        Ngày hiệu lực01/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 37/2019/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ cho cán bộ thú y phòng chống dịch bệnh Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2019/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ cho cán bộ thú y phòng chống dịch bệnh Đồng Nai

            • 17/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực