Quyết định 3706/QĐ-UBND

Quyết định 3706/QĐ-UBND năm 2011 về ủy quyền xử lý vi phạm hành chính do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3706/QĐ-UBND 2011 ủy quyền xử lý vi phạm hành chính Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3706/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 27 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và các thành viên UBND tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh cụ thể như sau

1. Phó Chủ tịch Trần Minh Phúc ký quyết định xử lý vi phạm hành chính có liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền phân công phụ trách sau:

- Lĩnh vực tài chính, ngân sách (kể cả Thuế, Hải quan, Kho bạc), tín dụng ngân hàng, vàng, ngoại hối, quản lý giá, đấu giá đất, giá đất, bồi thường - hỗ trợ và tái định cư.

2. Phó Chủ tịch Phan Thị Mỹ Thanh ký quyết định xử lý vi phạm hành chính có liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền phân công phụ trách sau:

- Lĩnh vực công nghiệp, thương mại - xuất nhập khẩu và dịch vụ, xây dựng cơ bản, quy hoạch (đô thị, nông thôn), môi trường, làng nghề, tiểu thủ công nghiệp.

- Sản xuất hàng giả nhãn hiệu, bao bì.

3. Phó Chủ tịch Trần Văn Vĩnh ký quyết định xử lý vi phạm hành chính có liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền phân công phụ trách sau:

- Giao thông vận tải, thông tin, khoa học công nghệ (sở hữu trí tuệ), an toàn giao thông, nông nghiệp, đất đai, khoáng sản, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi.

- Phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi.

4. Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Trí ký quyết định xử lý vi phạm hành chính có liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền phân công phụ trách sau:

- Lĩnh vực văn hóa - thể thao và du lịch, giáo dục - đào tạo, y tế, báo chí, phát thanh, truyền hình, lao động - thương binh và các vấn đề xã hội, xóa đói giảm nghèo, dân số gia đình và trẻ em, tôn giáo - dân tộc, vì sự tiến bộ phụ nữ, hoạt động của các tổ chức hội.

- Khiếu nại, tố cáo của công dân.

Điều 2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được ủy quyền ký quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực mình phụ trách, có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3706/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3706/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2011
Ngày hiệu lực27/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/11/2013
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3706/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3706/QĐ-UBND 2011 ủy quyền xử lý vi phạm hành chính Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3706/QĐ-UBND 2011 ủy quyền xử lý vi phạm hành chính Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3706/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành27/12/2011
        Ngày hiệu lực27/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/11/2013
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3706/QĐ-UBND 2011 ủy quyền xử lý vi phạm hành chính Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3706/QĐ-UBND 2011 ủy quyền xử lý vi phạm hành chính Đồng Nai

            • 27/12/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/12/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực