Quyết định 371/QĐ-TTg

Quyết định 371/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 10 cá nhân thuộc Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 371/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 371/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế (Tờ trình số 1084/TTr-BYT ngày 06 tháng 12 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 327/TTr-BTĐKT ngày 21 tháng 3 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 10 cá nhân thuộc Bộ Y tế (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
-
Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 10/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

01. Phòng Hành chính Tổng hợp thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;

02. PGS.TS Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Trưởng khoa Khoa Y tế công cộng thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;

03. PGS.TS Nguyễn Thị Thu, Phó Trưởng khoa Khoa Y tế công cộng thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;

04. PGS.TS Nguyễn Nhược Kim, Trưởng khoa Khoa Y học cổ truyền thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;

05. PGS.TS Phạm Văn Thịnh, Phó Trưởng khoa Khoa Y học cổ truyền thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;

06. PGS.TS Pham Thị Thu Anh, nguyên Phó Trưởng Bộ môn Sinh lý bệnh thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;

07. GS.TS Nguyễn Xuân Nghiên, Trưởng Bộ môn Phục hồi chức năng thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;

08. PGS.TS Phan Anh, nguyên Trưởng Bộ môn Hóa-Hóa sinh thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;

09. PGS.TS Trần Văn Hợp, Trưởng Bộ môn Giải phẫu bệnh thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;

10. PGS.TS Phạm Duy Tường, Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;

11. PGS.TS Nguyễn Duy Huề, Trưởng Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 371/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu371/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2008
Ngày hiệu lực10/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 371/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 371/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 371/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu371/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành10/04/2008
        Ngày hiệu lực10/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 371/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 371/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            • 10/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực