Quyết định 3715/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 3715/QĐ-BVHTTDL về tiếp nhận tài trợ của Quỹ Văn hóa Hàn Quốc và tổ chức Tuần phim Nhân học Việt Nam - Hàn Quốc 2016 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3715/QĐ-BVHTTDL tiếp nhận tài trợ Quỹ Văn hóa Hàn Quốc tổ chức Tuần phim Nhân học 2016


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3715/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN TÀI TRỢ CỦA QUỸ VĂN HÓA HÀN QUỐC VÀ TỔ CHỨC TUẦN PHIM NHÂN HỌC VIỆT NAM - HÀN QUỐC 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 16 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh;

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tiếp nhận khoản tài trợ 7.733 đô la Mỹ từ Quỹ Văn hóa Hàn Quốc và phối hợp với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cùng các cơ quan có liên quan tổ chức “Tuần phim Nhân học Việt Nam - Hàn Quốc 2016”.

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam có trách nhiệm trình duyệt phim dự kiến trình chiếu tại Hội đồng thẩm định phim quốc tế của Cục Điện ảnh trước khi tổ chức và thực hiện tiếp nhận nguồn tài trợ nước ngoài đúng quy định theo sự hướng dẫn của Vụ Kế hoạch, Tài chính.

Thời gian và địa điểm: từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11 năm 2016 tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí:

- Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chịu chi phí từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2016: sao phim để chiếu, phí duyệt phim, chi phí tổ chức tiệc trà tại Tọa đàm trong khuôn khổ Liên hoan Phim Nhân học Việt Nam - Hàn Quốc 2016;

- Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chịu chi phí từ nguồn thu được để lại của Trường: lễ tân đón tiếp, thuê thiết bị chiếu phim tại Trường, xây dựng báo cáo Dự án, phiên dịch, thiết kế và xử lý phiếu điều tra đánh giá kết quả Liên hoan Phim Nhân học Việt Nam - Hàn Quốc 2016;

- Quỹ Văn hóa Hàn Quốc đài thọ các chi phí cho đoàn Hàn Quốc sang Việt Nam tham dự Liên hoan Phim Nhân học Việt Nam - Hàn Quốc 2016 và các chi phí khác liên quan đến tổ chức sự kiện (tổng số tiền 7.733 đô la Mỹ).

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT, LNTN.15.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3715/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3715/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2016
Ngày hiệu lực26/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3715/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 3715/QĐ-BVHTTDL tiếp nhận tài trợ Quỹ Văn hóa Hàn Quốc tổ chức Tuần phim Nhân học 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3715/QĐ-BVHTTDL tiếp nhận tài trợ Quỹ Văn hóa Hàn Quốc tổ chức Tuần phim Nhân học 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3715/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Huỳnh Vĩnh Ái
        Ngày ban hành26/10/2016
        Ngày hiệu lực26/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3715/QĐ-BVHTTDL tiếp nhận tài trợ Quỹ Văn hóa Hàn Quốc tổ chức Tuần phim Nhân học 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3715/QĐ-BVHTTDL tiếp nhận tài trợ Quỹ Văn hóa Hàn Quốc tổ chức Tuần phim Nhân học 2016

            • 26/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực