Quyết định 372/QĐ-TTg

Quyết định 372/QĐ-TTg năm 2008 về tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 372/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 372/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Tờ trình số 205/TTr-TĐDMVN ngày 03 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 377/TTr-BTĐKT ngày 04 tháng 4 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 07 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Tập đoàn Dệt May VN;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCCB (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 10/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Ông Nguyễn Đăng Luận, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần May Đáp Cầu, Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

2. Ông Nguyễn Dương Hải, Trưởng khoa Khoa học cơ bản thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt May Thời trang Hà Nội, Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trưởng phòng Phòng Quản trị đời sống thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt May Thời trang Hà Nội, Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

4. Bà Nguyễn Thị Kha, Trưởng khoa Khoa Công nghệ May thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt May Thời trang Hà Nội, Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

5. Bà Đào Thị Liên, Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ May thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt May Thời trang Hà Nội, Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

6. Ông Nguyễn Quốc Hưng, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ đầu tư, Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

7. Ông Nguyễn Văn Kỷ, Trưởng ban Ban Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Dệt May Việt Nam./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 372/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu372/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2008
Ngày hiệu lực10/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 372/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 372/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 372/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu372/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành10/04/2008
        Ngày hiệu lực10/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 372/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 372/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            • 10/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực