Quyết định 3723/QĐ-UBND

Quyết định 3723/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình thu gom và xử lý nước thải thị xã Bà Rịa do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3723/QĐ-UBND 2009 đầu tư xây dựng công trình thu gom xử lý nước thải Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3723/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI, THỊ XÃ BÀ RỊA.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trữ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh tại Tờ trình số 07/TTr-TN&PTĐT-KT ngày 03 tháng 8 năm 2009 và Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh dự án của Sở Kế hoạch - Đầu tư số 2748/SKHĐT-ĐTPTKT ngày 29 tháng 10 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh khoản 9 - Điều 1 của Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thu gom và xử lý nước thải thị xã Bà Rịa với nội dung như sau:

9. Tổng mức, cơ cấu và nguồn vốn đầu tư:

9.1. Tổng mức đầu tư của dự án: 548.600.000.000 đồng.

9.2. Cơ cấu vốn:

Đơn vị tính: đồng

Tên các khoản mục

Nguồn vốn ODA

Nguồn vốn đối ứng

Tổng cộng

Tổng cộng

200.024.000.000

348.576.000.000

548.600.000.000

1. Chi phí xây lắp

 

236.162.000.000

236.162.000.000

2. Chi phí thiết bị

 

 

162.665.000.000

3. Chi phí đền bù

 

20.000.000.000

20.000.000.000

4. Chi phí khác

37.359.000.000

60.725.000.000

98.084.000.000

5. Chi phí dự phòng

 

31.689.000.000

31.689.000.000

- Thời gian thực hiện dự án: dự kiến khởi công qúy II/2010 và hoàn thành trong năm 2014.

Các nội dung khác của Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2004 và các điều khoản đã ký kết tại biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ Thụy Sĩ và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 18 tháng 7 năm 2007 vẫn giữ nguyên không đổi.

Điều 2. Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh là chủ đầu tư công trình có trách nhiệm hoàn chỉnh các thủ tục xây dựng tiếp theo để tổ chức thực hiện dự án theo các quy định của Luật Xây dựng; Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Trong quá trình lập hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật - thi công chủ đầu tư phải làm việc cụ thể với Sở Giao thông vận tải về từng khu vực thoát nước và khu vực nào tận dụng hệ thống thu gom nước mưa hiện trạng thành hệ thống cống chung không đầu tư mới, khu vực nào đầu tư mới tránh gây lãng phí không cần thiết. Chỉ được triển khai thi công khi cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, nhằm đảm bảo nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường về nước thải sinh hoạt QCVN14:2008/BTNMT. Chịu trách nhiệm về các dữ liệu, thông số được đưa vào tính toán thiết kế khi lập hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công; trong quá trình thi công phải lưu ý các công trình ngầm tại khu vực, giải pháp thi công phải đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường, tránh gây ảnh hưởng đến các công trình lân cận.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học - Công nghệ; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3723/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3723/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2009
Ngày hiệu lực05/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3723/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3723/QĐ-UBND 2009 đầu tư xây dựng công trình thu gom xử lý nước thải Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3723/QĐ-UBND 2009 đầu tư xây dựng công trình thu gom xử lý nước thải Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3723/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Ngọc Thới
        Ngày ban hành05/11/2009
        Ngày hiệu lực05/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3723/QĐ-UBND 2009 đầu tư xây dựng công trình thu gom xử lý nước thải Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3723/QĐ-UBND 2009 đầu tư xây dựng công trình thu gom xử lý nước thải Vũng Tàu

           • 05/11/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực