Quyết định 3724/QĐ-TCHQ

Quyết định 3724/QĐ-TCHQ năm 2017 về chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3724/QĐ-TCHQ 2017 chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3724/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Giám sát quản lý về hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan;

Xét đơn đề nghị cấp phép đủ điều kiện kinh doanh miễn thuế số 34/CV-PK ĐN ngày 23/10/2017 (kèm hồ sơ) của Công ty TNHH Kinh doanh miễn thuế Phú Khánh;

Xét đề nghị ca Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế của Công ty TNHH Kinh doanh miễn thuế Phú Khánh - Đà Nng, mã số thuế: 4201695253, trụ sở chính tại 79 Hoàng Dư Khương, Phường Khê Trung, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nng, cụ thể:

- 01 Cửa hàng miễn thuế tại khu hạn chế, tầng trệt, ga đến nhà ga T2 - Cảng hàng không Quốc tế Đà Nng có diện tích là 115 m2.

- Địa chỉ: Cảng Hàng không quốc tế Đà Nng, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nng

Điều 2. Hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế của Công ty chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát của Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Đà Nng thuộc Cục Hải quan thành phố Đà Nng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh miễn thuế Phú Khánh - Đà Nng, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Đà Nng, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3724/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3724/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3724/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 3724/QĐ-TCHQ 2017 chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3724/QĐ-TCHQ 2017 chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3724/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành01/11/2017
        Ngày hiệu lực01/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3724/QĐ-TCHQ 2017 chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3724/QĐ-TCHQ 2017 chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

            • 01/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực