Quyết định 373a/QĐ-TTg

Quyết định 373a/QĐ-TTg năm 2014 về mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2013-2014 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 373a/QĐ-TTg mua tạm trữ thóc gạo vụ Đông Xuân 2013-2014


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 373a/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MUA TẠM TRỮ THÓC, GẠO VỤ ĐÔNG XUÂN 2013-2014

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 831/TTr-BNN-CB ngày 10 tháng 3 năm 2014 và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị ngày 15 tháng 3 năm 2014 về sản xuất và tiêu thụ lúa, gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mua tạm trữ 1.000.000 tấn (một triệu tấn) quy gạo trong vụ Đông Xuân 2013-2014 ở đồng bằng sông Cửu Long; theo tỷ lệ quy đổi thóc:gạo là 2:1; loại thóc, gạo mua tạm trữ gồm thóc, gạo thường và thóc, gạo thơm.

Điều 2. Thời hạn mua tạm trữ từ ngày 15 tháng 3 năm 2014 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2014.

Điều 3.

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo một số ngân hàng thương mại cho vay mua tạm trữ thóc, gạo trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2014 đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2014; mức lãi suất cho vay tối đa 7%/năm.

2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ với thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa là 4 tháng kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2014 đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2014.

Điều 4. Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức việc phân giao cho các thương nhân trực tiếp sở hữu kho chứa thóc, gạo đúng quy chuẩn theo quy định thực hiện mua số thóc, gạo tạm trữ trên; đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở cùng Đồng bằng sống Cửu Long trong việc phân bổ chỉ tiêu mua tạm trữ và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức mua tạm trữ thóc, gạo.

Các thương nhân thực hiện mua thóc, gạo tạm trữ theo cơ chế thị trường, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh.

Điều 5.

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cụ thể việc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Quyết định này, bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện việc hỗ trợ lãi suất nêu trên.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định, hướng dẫn một số ngân hàng thương mại thực hiện việc cho vay mua tạm trữ thóc, gạo theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Quyết định này.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp với Hiệp hội Lương thực Việt Nam trong việc phân bổ chỉ tiêu và chỉ đạo, hướng dẫn việc mua tạm trữ thóc, gạo; đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc mua tạm trữ thóc, gạo trên địa bàn địa phương.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở Đồng Bằng sông Cửu Long và Hiệp hội Lương thực Việt Nam kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu mua tạm trữ thóc, gạo theo đúng quy định tại Quyết định này; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Các Bộ trưởng: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các thương nhân được giao thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, các PTTg CP;
- Các Bộ: NN và PTNT, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW ở vùng ĐBSCL;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 373a/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu373a/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2014
Ngày hiệu lực15/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 373a/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 373a/QĐ-TTg mua tạm trữ thóc gạo vụ Đông Xuân 2013-2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 373a/QĐ-TTg mua tạm trữ thóc gạo vụ Đông Xuân 2013-2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu373a/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành15/03/2014
        Ngày hiệu lực15/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 373a/QĐ-TTg mua tạm trữ thóc gạo vụ Đông Xuân 2013-2014

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 373a/QĐ-TTg mua tạm trữ thóc gạo vụ Đông Xuân 2013-2014

           • 15/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực