Quyết định 375/QĐ-UBND

Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ văn bản pháp luật tỉnh Lâm Đồng ban hành


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 375/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 01 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 13/TTr-STP ngày 16 tháng 01 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành gồm: 08 văn bản.

(Có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt, các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2007 BÃI BỎ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 375 /QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do

Ghi chú

1

Quyết định

1430/QĐ-UB

02/10/1993

Ban hành bản quy định về phạm vi được phép xây dựng và phạm vi giải tỏa dọc 2 bên đường quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Không phù hợp Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 5/11/2004

 

 

2

Chỉ thị

37/CT-UB

28/10/1993

Chấn chỉnh hoạt động các lò luyện thiếc trên địa bàn tỉnh

Không phù hợp Luật Khoáng sản 2004

 

 

3

Quyết định

67/QĐ-UB

27/01/1994

Ban hành bản quy định về phạm vi được phép xây dựng và phạm vi giải tỏa dọc hai bên đường đô thị trên địa bàn tỉnh (thiếu 2 phụ lục số 3,4 kèm theo)

Không phù hợp Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 5/11/2004

 

 

4

Chỉ thị

41/CT-UB

15/11/1995

V/v Đình chỉ khai thác, thăm dò tận thu tinh luyện, mua bán và lưu thông quặng thiếc trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương

Không phù hợp Luật Khoáng sản 2004

 

 

5

Quyết định

428/QĐ-UB

27/3/1997

V/v Ban hành qui định tạm thời về công tác quản lý người nước ngoài và người VN định cư ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh LĐ

Không phù hợp với QĐ 19/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000

 

 

6

Quyết định

59/2001/QĐ -UB

23/7/2001

Ban hành Quy định thủ tục hành chính về giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Không phù hợp với Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005

 

 

7

Quyết định

117/2002/QĐ -UB

10/9/2002

Bổ sung quy định thủ tục hành chính về giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Không phù hợp với Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005

 

 

8

Chỉ thị

21/2003/CT-UB

17/9/2003

Về công tác quản lý nhà nước trong quy hoạch, thăm dò, khai thác, tận thu và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Không phù hợp Luật Khoáng sản 2004

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 375/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu375/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2008
Ngày hiệu lực01/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 375/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ văn bản pháp luật tỉnh Lâm Đồng ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ văn bản pháp luật tỉnh Lâm Đồng ban hành
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu375/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýHuỳnh Đức Hòa
       Ngày ban hành01/02/2008
       Ngày hiệu lực01/02/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ văn bản pháp luật tỉnh Lâm Đồng ban hành

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ văn bản pháp luật tỉnh Lâm Đồng ban hành

           • 01/02/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/02/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực