Quyết định 375/QĐ-UBND

Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2006 về thành lập Đoàn nghiệm thu Bò lai sind và cỏ trồng do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 375/QĐ-UBND thành lập Đoàn nghiệm thu Bò lai sind và cỏ trồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 375/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN NGHIỆM THU BÒ LAI SIND VÀ CỎ TRỒNG NĂM 2006

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 06/01/2006 của UBND huyện về giao chỉ tiêu thu, chi ngân sách;
- Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 19/01/2006 của UBND huyện về chi ngân sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội năm 2006;
- Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế tại Tờ trình số 29/TTr-KT ngày 06/7/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Đoàn nghiệm thu hỗ trợ cho hộ gia đình phát triển chăn nuôi Bò lai sind và trồng cỏ để chăn nuôi năm 2006, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông: Nguyễn Xuân Kỷ, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện, Trưởng đoàn;

2. Bà: Hoàng Thị Kim Hoa, Chuyên viên phòng Kinh tế huyện, thành viên;

3. Ông: Trương Vĩnh Dung, Chuyên viên Trạm Khuyến nông huyện, thành viên;

4. Ông: Hà Thanh Hoá, Chuyên viên phòng TC-KH huyện, thành viên;

5. Ông: Nguyễn Xuân Dũng, Chuyên viên VP HĐND và UBND huyện, thành viên;

Điều 2: Đoàn nghiệm thu có trách nhiệm kiểm tra, nghiệm thu, thống kê số lượng Bò lai sind tăng thêm do mới đẻ hoặc mua từ ngoài huyện; diện tích trồng cỏ để chăn nuôi và đề xuất UBND huyện quyết định hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội năm 2006 của huyện đã ban hành.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Kinh tế huyện, Thủ trưởng các ngành liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận
- Như điều 3;
- Lưu VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Huấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 375/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu375/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2006
Ngày hiệu lực14/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 375/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 375/QĐ-UBND thành lập Đoàn nghiệm thu Bò lai sind và cỏ trồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 375/QĐ-UBND thành lập Đoàn nghiệm thu Bò lai sind và cỏ trồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu375/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýLê Huấn
        Ngày ban hành14/07/2006
        Ngày hiệu lực14/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 375/QĐ-UBND thành lập Đoàn nghiệm thu Bò lai sind và cỏ trồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 375/QĐ-UBND thành lập Đoàn nghiệm thu Bò lai sind và cỏ trồng

            • 14/07/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/07/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực