Quyết định 376/QĐ-BTTTT

Quyết định 376/QĐ-BTTTT năm 2011 đính chính Thông tư 06/2011/TT-BTTTT quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 376/QĐ-BTTTT đính chính Thông tư 06/2011/TT-BTTTT


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 376/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 06/2011/TT-BTTTT NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2011 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUY ĐỊNH VỀ LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin được đính chính, cụ thể:

1. Đính chính điểm b khoản 1 điều 7 như sau:

“b) Chi phí chung được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp như hướng dẫn tại Bảng 3.2 Phụ lục số 3 của Thông tư này;”

Nay sửa thành:

“b) Chi phí chung được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí nhân công như hướng dẫn tại Bảng 3.2 Phụ lục số 3 của Thông tư này;”.

2) Đính chính phần ghi chú của Bảng 3.2 (định mức chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước) như sau:

“- Chi phí chung tính trước được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp;”

Nay sửa thành:

“- Chi phí chung tính trước được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí nhân công;”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ (để b/c);
- BCĐ quốc gia về CNTT;
- BCĐ CNTT của cơ quan Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cổng TTĐT Chính phủ, Công báo;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ BTTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Các doanh nghiệp CNTT-TT;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 376/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu376/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2011
Ngày hiệu lực18/03/2011
Ngày công báo01/04/2011
Số công báoTừ số 165 đến số 166
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 376/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 376/QĐ-BTTTT đính chính Thông tư 06/2011/TT-BTTTT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 376/QĐ-BTTTT đính chính Thông tư 06/2011/TT-BTTTT
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu376/QĐ-BTTTT
      Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
      Người kýNguyễn Minh Hồng
      Ngày ban hành18/03/2011
      Ngày hiệu lực18/03/2011
      Ngày công báo01/04/2011
      Số công báoTừ số 165 đến số 166
      Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật10 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 376/QĐ-BTTTT đính chính Thông tư 06/2011/TT-BTTTT

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 376/QĐ-BTTTT đính chính Thông tư 06/2011/TT-BTTTT

          • 18/03/2011

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/04/2011

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 18/03/2011

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực