Quyết định 3764/QĐ-UBND

Quyết định 3764/QĐ-UBND năm 2011 về đổi tên Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố thành Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3764/QĐ-UBND đổi tên Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3764/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐỔI TÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ THÀNH BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức; Thông tư số 03/2007/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 12 tháng 03 năm 2007, hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố tại Tờ trình số 11/TTr-NCĐT ngày 12 tháng 5 năm 2011 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 498/TTr-SNV ngày 11 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đổi tên Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố thành Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị thành phố.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị thành phố là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ - ngành Trung ương và các Sở - ngành thành phố có liên quan.

Trụ sở cơ quan đặt tại số 05 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị thành phố có nhiệm vụ:

1. Thực hiện chức năng đại diện chủ đầu tư và làm chủ đầu tư theo quy định đối với các dự án: nâng cấp đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; phát triển các khu dân cư mới phục vụ tái định cư, phục vụ các chương trình nhà ở từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác theo quy định pháp luật; chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu; xây dựng chương trình tổng thể và kế hoạch chi tiết để thực hiện các dự án nâng cấp đô thị của thành phố theo Hiệp định đối với các nhà tài trợ; theo chương trình nâng cấp đô thị quốc gia và các dự án khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao.

2. Thực hiện vai trò chức năng đối tác trực tiếp với các nhà tài trợ hoặc các đối tác khác trong và ngoài nước trong các quan hệ giao dịch có liên quan đến dự án và chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý.

3. Chuẩn bị văn kiện, tài liệu, nội dung đàm phán và cùng các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố hoặc được Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền tham gia đàm phán với nhà tài trợ liên quan đến các dự án đầu tư do Ủy ban nhân thành phố giao.

4. Chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật trong quá trình quản lý điều hành dự án đầu tư và xử lý các vấn đề liên quan theo thông lệ quốc tế và Hiệp định có liên quan đã được Chính phủ Việt Nam ký kết với nhà tài trợ.

5. Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan để giải quyết các vấn đề bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến các dự án được giao.

6. Thực hiện các dịch vụ tư vấn quản lý dự án về đầu tư và xây dựng công trình, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn thẩm tra, tư vấn định giá, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn đấu và xét thầu và các dịch vụ tư vấn khác theo quy định của pháp luật.

7. Đảm bảo thực hiện chế độ thông tin, lưu trữ, bảo mật và báo cáo theo quy định.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao hoặc ủy quyền.

Điều 3. Giữ nguyên hiện trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, vốn, tài sản và các hoạt động liên quan đến các dự án của Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố đang thực hiện. Trong quá trình hoạt động, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị thành phố có trách nhiệm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 6681/QĐ-UB ngày 15 tháng 11 năm 2001 và các Quyết định khác của Ủy ban nhân dân thành phố trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở - ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3764/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3764/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2011
Ngày hiệu lực08/08/2011
Ngày công báo01/09/2011
Số công báoSố 53
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3764/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3764/QĐ-UBND đổi tên Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3764/QĐ-UBND đổi tên Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3764/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành08/08/2011
        Ngày hiệu lực08/08/2011
        Ngày công báo01/09/2011
        Số công báoSố 53
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3764/QĐ-UBND đổi tên Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3764/QĐ-UBND đổi tên Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị

            • 08/08/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2011

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/08/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực