Quyết định 377/QĐ-BXD

Quyết định 377/QĐ-BXD năm 2014 ủy quyền cho Giám đốc Trung tâm Thông tin quản lý thuê bao chứng thực chữ ký số chuyên dùng sử dụng tại cơ quan Bộ Xây dựng

Nội dung toàn văn Quyết định 377/QĐ-BXD 2014 ủy quyền quản lý thuê bao chứng thực chữ ký số sử dụng tại cơ quan


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 377/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THÔNG TIN QUẢN LÝ THUÊ BAO CHỨNG THỰC CHỮ KỸ SỐ CHUYÊN DÙNG SỬ DỤNG TẠI CƠ QUAN BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Trung tâm Thông tin thực hiện trách nhiệm quản lý thuê bao chứng thực chữ ký số chuyên dùng sử dụng tại cơ quan Bộ Xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý thuê bao của Bộ trưởng Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Thông tin có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai sử dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng; phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị trong cơ quan Bộ sử dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc Trung tâm Thông tin, Chánh văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị trong cơ quan Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thi hành);
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Lưu: VT, TTTT(Q.05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 377/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu377/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2014
Ngày hiệu lực17/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 377/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 377/QĐ-BXD 2014 ủy quyền quản lý thuê bao chứng thực chữ ký số sử dụng tại cơ quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 377/QĐ-BXD 2014 ủy quyền quản lý thuê bao chứng thực chữ ký số sử dụng tại cơ quan
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu377/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Trần Nam
        Ngày ban hành17/04/2014
        Ngày hiệu lực17/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 377/QĐ-BXD 2014 ủy quyền quản lý thuê bao chứng thực chữ ký số sử dụng tại cơ quan

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 377/QĐ-BXD 2014 ủy quyền quản lý thuê bao chứng thực chữ ký số sử dụng tại cơ quan

            • 17/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực