Quyết định 377/QĐ-TTg

Quyết định 377/QĐ-TTg năm 2008 về nhân sự Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 377/QĐ-TTg nhân sự Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 377/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NHÂN SỰ CHỦ TỊCH ỦY BAN SÔNG MÊ CÔNG VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ;
Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 889/TTr-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

- Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thôi kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam.

- Bổ nhiệm ông Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Chính trị (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: NN; TCCB;
Website Chính phủ;

- Lưu: Văn thư, VPBCS (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 377/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu377/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2008
Ngày hiệu lực10/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 377/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 377/QĐ-TTg nhân sự Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 377/QĐ-TTg nhân sự Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu377/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành10/04/2008
        Ngày hiệu lực10/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 377/QĐ-TTg nhân sự Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 377/QĐ-TTg nhân sự Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

            • 10/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực