Quyết định 3786/QĐ-BYT

Quyết định 3786/QĐ-BYT năm 2006 về việc thành lập lại Ban điều hành dự án “phòng, chống HIV/AIDS" thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3786/QĐ-BYT thành lập Ban điều hành dự án “phòng, chống HIV/AIDS" chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống bệnh XH,dịch nguy hiểm


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 3786/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP LẠI BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN “PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI, BỆNH DỊCH NGUY HIỂM VÀ HIV/AIDS

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 61/2000/QĐ-TTg ngày 5 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
Căn cứ Quyết định 190/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia Phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2001-2005;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Điều hành dự án "Phòng, chống HIV/AIDS" thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Dương Quốc Trọng, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam – Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam – Phó Trưởng ban thường trực.

3. Ông Chu Quốc Ân, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam – Phó Trưởng ban.

4. Ông Nguyễn Văn Kính, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam – Phó Trưởng ban.

5. Ông Lý Ngọc Kính, Vụ trưởng Vụ Điều trị – Uỷ viên.

6. Ông Nguyễn Huy Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Uỷ viên.

7. Ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương – Uỷ viên.

8. Ông Nguyễn Đức Hiền, Viện trưởng Viện các bệnh Truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia – Uỷ viên.

9. Ông Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương – Uỷ viên.

10. Ông Phạm Văn Hiển, Viện trưởng Viện Da liễu Quốc gia – Uỷ viên.

11. Ông Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương – Uỷ viên.

12. Ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương – Uỷ viên.

13. Ông Nguyễn Quang Thuận, Giám đốc Trung tâm Truyền thông – Giáo dục – Sức khỏe Trung ương – Uỷ viên.

14. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh – Uỷ viên.

15. Ông Bùi Trọng Chiến, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang – Uỷ viên.

16. Ông Đặng Tuấn Đạt, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên – Uỷ viên.

17. Ông Đặng Đôn Tuấn, Chánh Văn phòng, Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam – Uỷ viên.

Điều 2. Đơn vị thường trực của Ban Điều hành dự án "Phòng, chống HIV/AIDS" là Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam – Bộ Y tế. Giúp việc cho Ban Điều hành dự án có cán bộ, chuyên viên của Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam hoạt động theo sự chỉ đạo của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam, Trưởng ban Điều hành dự án.

Điều 3. Ban Điều hành dự án "Phòng, chống HIV/AIDS" có nhiệm vụ sau:

1. Ban Điều hành dự án là đơn vị thường trực thực hiện Dự án. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế về toàn bộ hoạt động của Dự án.

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

3. Theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện Dự án.

4. Quản lý và sử dụng các nguồn lực của Dự án đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế kỹ thuật và theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Báo cáo thực hiện Dự án lên Lãnh đạo Bộ Y tế và các cơ quan liên quan theo quy định.

6. Tổ chức bàn giao tài liệu, tài chính, tài sản khi Dự án kết thúc theo quy định của pháp luật và của Bộ Y tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Quyết định ngày thay thế Quyết định số 4234/QĐ-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban Điều hành dự án "Phòng, chống HIV/AIDS" thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Thị Trung Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3786/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3786/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2006
Ngày hiệu lực27/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3786/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 3786/QĐ-BYT thành lập Ban điều hành dự án “phòng, chống HIV/AIDS" chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống bệnh XH,dịch nguy hiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3786/QĐ-BYT thành lập Ban điều hành dự án “phòng, chống HIV/AIDS" chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống bệnh XH,dịch nguy hiểm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3786/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrần Thị Trung Chiến
        Ngày ban hành27/09/2006
        Ngày hiệu lực27/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3786/QĐ-BYT thành lập Ban điều hành dự án “phòng, chống HIV/AIDS" chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống bệnh XH,dịch nguy hiểm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3786/QĐ-BYT thành lập Ban điều hành dự án “phòng, chống HIV/AIDS" chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống bệnh XH,dịch nguy hiểm

            • 27/09/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/09/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực