Quyết định 379/2006/QĐ-BBCVT

Quyết định 379/2006/QĐ-BBCVT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) do Bộ trưởng Bộ Bưu Chính Viễn Thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 379/2005/QĐ-BBCVT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC


BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 379/2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (VTC)

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 01/2006/QĐ-BBCVT ngày 04/01/2006 của Bộ Bưu chính Viễn thông về việc thành lập Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện tại văn bản số 93/CV-VTC ngày 14/3/2006 và văn bản số 172/CV-VTC ngày 19/4/2006 về việc đề nghị bổ nhiệm Tổng giám đốc.
Để đảm bảo sớm ổn định tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện trong thời gian Hội đồng quản trị Tổng công ty chưa chuẩn bị được nhân sự để bổ nhiệm Tổng giám đốc chuyên trách;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao cho ông Thái Minh Tần, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) tạm thời kiêm chức Tổng giám đốc Tổng Công ty VTC trong thời gian Hội đồng quản trị Tổng Công ty chuẩn bị nhân sự để bổ nhiệm Tổng giám đốc chuyên trách.

Điều 2: Ông Thái Minh Tần có trách nhiệm cùng Hội đồng quản trị Tổng Công ty VTC bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để sớm bổ nhiệm Tổng giám đốc chuyên trách theo quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty VTC, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và ông Thái Minh Tần chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 


Trần Đức Lai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 379/2006/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu379/2006/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2006
Ngày hiệu lực24/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 379/2006/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 379/2005/QĐ-BBCVT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 379/2005/QĐ-BBCVT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu379/2006/QĐ-BBCVT
        Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
        Người ký***, Trần Đức Lai
        Ngày ban hành24/04/2006
        Ngày hiệu lực24/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 379/2005/QĐ-BBCVT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 379/2005/QĐ-BBCVT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC

            • 24/04/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/04/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực