Quyết định 38/1999/QĐ-BCN

Quyết định 38/1999/QĐ-BCN về việc thành lập Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn thuộc Tổng công ty Than Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 38/1999/QĐ-BCN thành lập Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn thuộc Tổng công ty Than Việt Nam


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 38/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN CAO NGẠN THUỘC TỔNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 và sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 92/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 12/02/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn thuộc Tổng công ty Than Việt Nam;
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Than Việt Nam tại Công văn số 1590/CV-HĐQT ngày 24/6/1996 và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn, là đơn vị sự nghiệp kinh tế thuộc Tổng công ty Than Việt Nam; có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu, được mở tài khoản tại Ngân hàng và kho bạc Nhà nước theo quy định của Pháp luật.

Trụ sở chính của Ban: Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn thực hiện theo Điều lệ Quản lý đầu tư xây dựng và Quyết định số 19/BXD-CSXD ngày 10/6/1995 của Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Than Việt Nam quyết định tổ chức bộ máy và nhân sự của Ban quản lý Dự án theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Than Việt Nam và Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- UBND tỉnh Thái Nguyên,
- Lưu VP,TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Thái Phụng Nê

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/1999/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/1999/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/1999
Ngày hiệu lực11/07/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/1999/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 38/1999/QĐ-BCN thành lập Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn thuộc Tổng công ty Than Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 38/1999/QĐ-BCN thành lập Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn thuộc Tổng công ty Than Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu38/1999/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýThái Phụng Nê
        Ngày ban hành26/06/1999
        Ngày hiệu lực11/07/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 38/1999/QĐ-BCN thành lập Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn thuộc Tổng công ty Than Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/1999/QĐ-BCN thành lập Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn thuộc Tổng công ty Than Việt Nam

            • 26/06/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/07/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực