Quyết định 38/2002/QĐ-UB

Quyết định 38/2002/QĐ-UB sửa đổi một số nội dung của Quy định chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư dự án khôi phục Quốc lộ 1, giai đoạn 3 đi qua địa phận tỉnh Cần Thơ

Quyết định 38/2002/QĐ-UB sửa đổi đền bù hỗ trợ thiệt hại tái định cư dự án khôi phục Quốc lộ 1 Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 119/QĐ-UBND 2009 danh mục văn bản Hậu Giang Cần Thơ ban hành 1991-2008 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2002/QĐ-UB sửa đổi đền bù hỗ trợ thiệt hại tái định cư dự án khôi phục Quốc lộ 1 Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2002/QĐ-UB

Cần thơ, ngày 05 tháng 3 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐỀN BÙ, HỖ TRỢ THIỆT HẠI VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN KHÔI PHỤC QUỐC LỘ 1, GIAI ĐOẠN 3 ĐI QUA ĐỊA PHẬN TỈNH CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 71/2001/QĐ.UB ngày 10/12/2001 của UBND tỉnh Cần Thơ về việc ban hành Quy định chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư dự án khôi phục Quốc lộ 1, giai đoạn 3 đi qua địa phận tỉnh Cần Thơ;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án 1 tại công văn số 465/PMU 1-S ngày 25/12/2001 và đề nghị của Thường trực Hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1 của tỉnh Cần Thơ tại tờ trình số 13/TT/ GPMB/QL1 ngày 25/2/2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, sửa đổi một số nội dung của Quy định chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư dự án khôi phục Quốc lộ 1, giai đoạn 3 đi qua địa phận tỉnh Cần Thơ được ban hành tại Quyết định số 71/2001/QĐ.UB ngày 10/12/2001 của UBND tỉnh Cần Thơ như sau:

- Trợ cấp di chuyển nêu tại điểm b, khoản 4, mục IV và trợ cấp xã hội nêu tại điểm f, khoản 4, mục IV (trang 7, 8) chỉ áp dụng cho những hộ bị ảnh hưởng phải di chuyển đến nơi ở mới, được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ.

 - Đơn giá đền bù đất thổ cư đoạn từ Cống Lung Mỹ đến giáp Trại chăn nuôi Tỉnh đội, huyện Châu Thành- huyện Châu Thành A (trang 10) là 120.450 đồng/m2 (K= 2,19).

- Đơn giá đền bù về nhà ở gia đình dạng độc lập (cấp IV), khung BTCT nêu tại số thứ tự 9 và 10, khoản VIII (trang 15) :

+ Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái tole, không trần đơn giá là 659.960 đồng/m2.

+ Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái ngói, không trần đơn giá là 670.560 đồng/m2

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng dự án khôi phục Quốc lộ 1 tỉnh Cần Thơ phối hợp với Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, huyện Phụng Hiệp và Phân ban quản lý dự án tại phía Nam tổ chức triển khai và thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính -Vật giá, Địa chính, Xây dựng, Giao thông -Vận tải, Thường trực Hội đồng đền bù Quốc lộ 1, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, huyện Phụng Hiệp, Giám đốc phân ban Quản lý dự án tại phía Nam, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến dự án khôi phục Quốc lộ 1, giai đoạn 3 trên địa phận tỉnh Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Thành viên HĐĐB tỉnh
- Lưu VP (LT,TD

TM. UBND TỈNH CẦN THƠ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2002
Ngày hiệu lực05/03/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 38/2002/QĐ-UB sửa đổi đền bù hỗ trợ thiệt hại tái định cư dự án khôi phục Quốc lộ 1 Cần Thơ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 38/2002/QĐ-UB sửa đổi đền bù hỗ trợ thiệt hại tái định cư dự án khôi phục Quốc lộ 1 Cần Thơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu38/2002/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
       Người kýVõ Thanh Tòng
       Ngày ban hành05/03/2002
       Ngày hiệu lực05/03/2002
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 38/2002/QĐ-UB sửa đổi đền bù hỗ trợ thiệt hại tái định cư dự án khôi phục Quốc lộ 1 Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2002/QĐ-UB sửa đổi đền bù hỗ trợ thiệt hại tái định cư dự án khôi phục Quốc lộ 1 Cần Thơ