Quyết định 38/2004/QĐ-UB

Quyết định 38/2004/QĐ-UB quy định tạm thời mức thu phí dự thi, dự tuyển vào cơ sở Giáo dục - Đào tạo, các cơ sở dạy nghề công lập và bán công áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2004/QĐ-UB quy định tạm thời mức thu phí dự thi vào các cơ sở Giáo dục Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2004/QĐ-UB

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN VÀO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ CÔNG LẬP VÀ BÁN CÔNG ÁP DỤNG THỐNG NHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

Xét tờ trình số 452 TT/TC-VG ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi trao đổi và được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý tại Công văn số 48/TTHĐND KXIV ngày 16/6/2004 về việc mức thu phí dự thi, dự tuyển;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời mức thu phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở Giáo dục - Đào tạo, các cơ sở dạy nghề công lập và bán công áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như phụ lục kèm theo quyết định này.

Điều 2. - Mức phí quy định tại điều 1 là mức thu đối với thí sinh (hoặc gia đình của thí sinh) tham dự các kỳ thi tuyển sinh vào các cơ sở Giáo dục - Đào tạo thuộc địa phương quản lý, theo quy định phải tổ chức thi tuyển để đảm bảo cho các hoạt động liên quan đến công tác tuyển sinh.

- Đơn vị tổ chức thu phí được để lại 100% tiền phí thu được để phục vụ cho công tác ra đề thi, tổ chức thi và chấm thi theo quy định hiện hành.

Điều 3. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Thuế tỉnh và các ngành chức năng có liên quan của tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thu phí và việc sử dụng nguồn thu phí theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4 (t/hiện)
- VPCP, BTC, BTP, BGD & ĐT (b/cáo)
- TT Tỉnh ủy
- CT, PCT HĐND tỉnh
- CT, PCT UBND tỉnh
- Ban KT-NS-HĐND tỉnh
- PVP, Các tổ CV
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Thời Giang

 

PHỤ LỤC:

MỨC THU PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN VÀO CÁC CƠ SỞ GDĐT, CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ CÔNG LẬP VÀ BÁN CÔNG
(Kèm theo Quyết định số: 38/2004/QĐ-UB ngày 23/6/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

SỐ TT

ĐỐI TƯỢNG THU PHÍ

MỨC THU

1

Trường Trung học phổ thông chuyên

35.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

2

Trường Trung học phổ thông (kể cả BTVH)

25.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

3

Xét tuyển vào lớp 10 THPH (kể cả BTVH)

10.000 đồng/học sinh

4

Ðăng ký dự thi vào các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

 

 

+ Thí sinh thuộc diện xét thẳng;

15.000 đồng/thí sinh

 

+ Thí sinh đăng ký dự thi, sơ tuyển vào các trường (có tổ chức thi);

 

 

- Đăng ký dự thi:

40.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

 

- Sơ tuyển (đối với trường có tổ chức sơ tuyển trước khi thi chính thức):

20.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

 

- Dự thi văn hóa (bao gồm tất cả các môn);

20.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

 

- Dự thi năng khiếu (bao gồm tất cả các môn);

50.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

5

Đăng ký dự thi vào các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề hệ tại chức

 

 

+ Đăng ký dự thi:

20.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

 

+ Thí sinh thuộc diện xét thẳng:

15.000 đồng/thí sinh

 

+ Dự thi văn hóa (Bao gồm tất cả các môn):

20.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

 

+ Dự thi năng khiếu (bao gồm tất cả các môn):

30.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2004
Ngày hiệu lực23/06/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 38/2004/QĐ-UB quy định tạm thời mức thu phí dự thi vào các cơ sở Giáo dục Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 38/2004/QĐ-UB quy định tạm thời mức thu phí dự thi vào các cơ sở Giáo dục Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu38/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýDương Thời Giang
        Ngày ban hành23/06/2004
        Ngày hiệu lực23/06/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 38/2004/QĐ-UB quy định tạm thời mức thu phí dự thi vào các cơ sở Giáo dục Lạng Sơn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2004/QĐ-UB quy định tạm thời mức thu phí dự thi vào các cơ sở Giáo dục Lạng Sơn

            • 23/06/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/06/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực