Quyết định 38/2005/QĐ-BTC

Quyết định 38/2005/QĐ-BTC về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2005/QĐ-BTC khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 38/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KHUNG GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Căn cứ Chỉ thị số 04/2004-NĐ/CP ngày 20/1/2004 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quản lý cấp nước và tiêu thụ nước sạch;
Sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Hội cấp thoát nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Giá.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) theo bảng phụ lục kèm theo quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Căn cứ vào nguyên tắc, phương pháp xác định giá tiêu thụ nước sạch hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 104/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 8/11/2004 của Liên Bộ Tài chính - Xây dựng và khung giá quy định tại Điều 1 trên đây, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt cụ thể tại địa phương (bao gồm cả cụm dân cư nông thôn, khu công nghiệp) vào thời điểm thích hợp.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng
- Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, t/phố trực thuộc TW;
- Sở TC, các tỉnh, t/phố trực thuộc TW;
- Sở Xây dựng các tỉnh Tphố trực thuộc TW;
- Hội cấp thoát nước VN
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp)
- Công báo
- Vụ TCĐN; Cục TCDN; Vụ Đầu tư
- Lưu: VT (2), Cục QLG (10b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

 

PHỤ LỤC

KHUNG GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 38/2005/QĐ-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Loại đô thị

Giá tối thiểu

(đ/m3)

Giá tối đa

(đ/m3)

Đô thị đặc biệt, đô thị loại 1

2.500

8.000

Đô thị loại 2, loại 3, loại 4, loại 5

1.800

7.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2005/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2005/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2005
Ngày hiệu lực29/07/2005
Ngày công báo14/07/2005
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2005/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 38/2005/QĐ-BTC khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 38/2005/QĐ-BTC khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu38/2005/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Văn Tá
        Ngày ban hành30/06/2005
        Ngày hiệu lực29/07/2005
        Ngày công báo14/07/2005
        Số công báoSố 14
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 38/2005/QĐ-BTC khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2005/QĐ-BTC khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

         • 30/06/2005

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/07/2005

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/07/2005

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực