Quyết định 38/2005/QĐ-BXD

Quyết định 38/2005/QĐ-BXD về “Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2005/QĐ-BXD Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 38/2005/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG”

 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/ 3/2005 của Chính phủ về sản xuất  và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tài chính và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng”.

Điều 2: “Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng” này áp dụng thống nhất trong cả nước và là căn cứ để xác định giá dự toán dịch vụ duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.      

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 37/1999/QĐ-BXD ngày 24/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành “Định mức dự toán lắp đặt và duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị”.            

Điều 4: Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:                    
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Kinh tế TW Đảng;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Sở XD, GTCC của các Tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;                                                                                 
- Lưu VP, Vụ PC, Vụ KTTC, Viện KTXD.                

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2005/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2005/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2005
Ngày hiệu lực11/12/2005
Ngày công báo26/11/2005
Số công báoTừ số 27 đến số 28
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2005/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 38/2005/QĐ-BXD Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 38/2005/QĐ-BXD Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu38/2005/QĐ-BXD
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýĐinh Tiến Dũng
       Ngày ban hành02/11/2005
       Ngày hiệu lực11/12/2005
       Ngày công báo26/11/2005
       Số công báoTừ số 27 đến số 28
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 38/2005/QĐ-BXD Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2005/QĐ-BXD Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng

           • 02/11/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/11/2005

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/12/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực