Quyết định 38/2008/QĐ-UBND

Quyết định 38/2008/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định 980/2006/QĐ-UBND về chế độ bồi dưỡng và trợ cấp cho cán bộ, công chức Nhà nước được cử đi đào tạo, chi phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ở địa phương do Tỉnh Thái Nguyên hành

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2008/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định trợ cấp cho cán bộ Thái Nguyên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2008/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 980/2006/QĐ-UBND NGÀY 18/5/2006 CỦA UBND TỈNH, VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG VÀ TRỢ CẤP CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO, CHI PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC Ở ĐỊA PHƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1034/STC-HCSN ngày 26/6/2008 về việc đề nghị bãi bỏ Quyết định số 980/2006/QĐ-UBND ngày 18/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 980/2006/QĐ-UBND ngày 18/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc Ban hành chế độ bồi dưỡng và trợ cấp cho cán bộ, công chức Nhà nước được cử đi đào tạo, chi phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ở địa phương từ ngày 11/7/2008.

Việc quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước tại địa phương được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp các ngành có liên quan hướng dẫn các đơn vị, cơ sở thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước tại địa phương theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Đương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2008
Ngày hiệu lực20/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2008/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định trợ cấp cho cán bộ Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 38/2008/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định trợ cấp cho cán bộ Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu38/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýPhạm Xuân Đương
        Ngày ban hành10/07/2008
        Ngày hiệu lực20/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 38/2008/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định trợ cấp cho cán bộ Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2008/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định trợ cấp cho cán bộ Thái Nguyên

            • 10/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực