Quyết định 38/2012/QĐ-UBND

Quyết định 38/2012/QĐ-UBND quy định chế độ đối với lực lượng công an xã khi làm nhiệm vụ thường trực trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2012/QĐ-UBND chế độ đối với lực lượng công an xã thường trực


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2012/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ KHI LÀM NHIỆM VỤ THƯỜNG TRỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH, ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII quy định về một số chế độ đối với lực lượng Công an xã khi làm nhiệm vụ thường trực trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 121/TTr-CAT-PV28 ngày 21/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ trợ cấp cho lực lượng Công an xã khi làm nhiệm vụ thường trực 24/24 giờ tại địa bàn, như sau:

1. Đối với Công an viên thường trực ở xã:

a) Trợ cấp ngày công lao động mỗi ngày thực hiện nhiệm vụ thường trực 24/24 giờ tại địa bàn bằng 0,05 mức lương tối thiểu chung;

b) Hỗ trợ tiền ăn mỗi ngày thực hiện nhiệm vụ thường trực 24/24 giờ tại địa bàn bằng 0,01 mức lương tối thiểu chung.

2. Đối với chức danh Trưởng, Phó Công an xã và Công an viên thôn, ấp, khu phố khi thực hiện nhiệm vụ thường trực 24/24 giờ tại địa bàn có quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền được hưởng chế độ hỗ trợ ngày công lao động và hỗ trợ tiền ăn như Công an viên thường trực ở xã.

3. Chế độ này được áp dụng từ ngày 01/01/2013. Những chế độ phụ cấp khác đối với lực lượng Công an xã do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trước đây vẫn được giữ nguyên.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2012
Ngày hiệu lực31/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2012/QĐ-UBND chế độ đối với lực lượng công an xã thường trực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 38/2012/QĐ-UBND chế độ đối với lực lượng công an xã thường trực
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu38/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Lợi
        Ngày ban hành21/12/2012
        Ngày hiệu lực31/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 38/2012/QĐ-UBND chế độ đối với lực lượng công an xã thường trực

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2012/QĐ-UBND chế độ đối với lực lượng công an xã thường trực

            • 21/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực