Quyết định 38/2012/QĐ-UBND

Quyết định 38/2012/QĐ-UBND về đặt tên cho cầu đường bộ qua sông Hương của tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2012/QĐ-UBND đặt tên cho cầu đường bộ qua sông Hương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2012/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN CHO CẦU ĐƯỜNG BỘ QUA SÔNG HƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hoá Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên cho cầu đường bộ qua sông Hương;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Giao thông Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt tên cho cầu đường bộ qua sông Hương (nối từ đường Lê Duẩn sang đường Bùi Thị Xuân - thành phố Huế) là cầu Dã Viên.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Huế và các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát để cắm bảng tên cầu tại địa điểm phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 38/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/12/2012
Ngày hiệu lực 29/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2012/QĐ-UBND đặt tên cho cầu đường bộ qua sông Hương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 38/2012/QĐ-UBND đặt tên cho cầu đường bộ qua sông Hương
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 38/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Ngô Hòa
Ngày ban hành 19/12/2012
Ngày hiệu lực 29/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 38/2012/QĐ-UBND đặt tên cho cầu đường bộ qua sông Hương

Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2012/QĐ-UBND đặt tên cho cầu đường bộ qua sông Hương

  • 19/12/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/12/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực