Quyết định 38/2012/QĐ-UBND

Quyết định 38/2012/QĐ-UBND về phân công, phân cấp thực hiện quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2012/QĐ-UBND phân công phân cấp thực hiện quản lý cây xanh đô thị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2012/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP THỰC HIỆN QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 74/TTr-SXD ngày 15/10/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công, phân cấp thực hiện quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau:

1. Trách nhiệm của Sở Xây dựng: Chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.

2. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 64/2010/NĐ-CP.

- Tổ chức cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị trên địa bàn quản lý.

3. Trách nhiệm của đơn vị được giao trực tiếp quản lý cây xanh đô thị:

- Thực hiện đầy đủ việc trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ, khai thác hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, vườn ươm; cắt tỉa, chặt hạ cây để phòng chống bão. Có giải pháp xử lý kịp thời cây nguy hiểm, tuân thủ quy trình kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn, chất lượng.

- Lập hồ sơ quản lý hệ thống cây xanh trong công viên, vườn hoa, dải phân cách; hồ sơ lý lịch quản lý và kế hoạch chăm sóc đặc biệt đối với cây quý hiếm, cây cổ thụ, cây bảo tồn.

- Xây dựng kế hoạch, phương án thiết kế, trang trí đô thị trong các dịp lễ, tết hoặc đột xuất theo yêu cầu, trình UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.

- Ban hành nội quy bảo vệ công viên, vườn hoa, vườn ươm, cây xanh công cộng và tổ chức thực hiện. Chỉ đạo, tổ chức lực lượng của đơn vị tuần tra bảo vệ thường xuyên, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa trong phạm vi được giao quản lý, không để xảy ra vi phạm.

- Thống kê hàng năm hoặc đột xuất về dữ liệu cây xanh đô thị được giao quản lý, báo cáo UBND các huyện, thị xã, thành phố và Sở Xây dựng theo quy định.

4. Trách nhiệm của các chủ đầu tư dự án có cây xanh sử dụng công cộng đô thị: Chịu trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ cây xanh theo quy định đến khi bàn giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý.

5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan: Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện, phối hợp thực hiện các phần việc có liên quan trong công tác quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2012.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2012
Ngày hiệu lực06/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2012/QĐ-UBND phân công phân cấp thực hiện quản lý cây xanh đô thị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 38/2012/QĐ-UBND phân công phân cấp thực hiện quản lý cây xanh đô thị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu38/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýLê Hữu Lộc
        Ngày ban hành26/10/2012
        Ngày hiệu lực06/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 38/2012/QĐ-UBND phân công phân cấp thực hiện quản lý cây xanh đô thị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2012/QĐ-UBND phân công phân cấp thực hiện quản lý cây xanh đô thị

            • 26/10/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/11/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực