Quyết định 38/2012/QĐ-UBND

Quyết định 38/2012/QĐ-UBND về số lượng và chế độ, chính sách cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2012/QĐ-UBND số lượng chế độ chính sách cho lực lượng Công an


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 38/2012/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 08 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỐ LƯỢNG VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CHO LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND ngày 20/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An “Về số lượng và một số chế độ, chính sách cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số: 945/TTr-CAT(PV28) ngày 28/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quy định số lượng Phó trưởng Công an xã, thị trấn và Công an viên thường trực:

1. Số lượng Phó trưởng Công an xã, thị trấn:

Xã, thị trấn (gọi tắt là xã) được bố trí 01 Phó trưởng Công an xã; đối với các xã loại I; loại II, xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự được bố trí không quá 02 Phó trưởng Công an xã.

2. Công an viên thường trực:

Xã được bố trí không quá 02 Công an viên thường trực; đối với xã loại I, loại II, xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự được bố trí không quá 03 Công an viên thường trực.

3. Việc bố trí số lượng Phó trưởng Công an xã nằm trong số lượng cán bộ không chuyên trách được quy định tại Nghị quyết số 314/2010/NQ-HĐND ngày 07/10/2010 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Phụ cấp cho Phó trưởng Công an xã và Công an viên thường trực.

- Phó trưởng Công an xã được hưởng phụ cấp theo quy định tại Nghị quyết số 314/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của HĐND tỉnh.

- Công an viên thường trực được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 0,8 mức lương tối thiểu chung.

Điều 3. Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho Phó trưởng Công an xã

Phó trưởng Công an xã nếu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được hỗ trợ 50% kinh phí đóng bảo hiểm xã hội theo mức quy định của Luật bảo hiểm xã hội trong thời gian giữ chức vụ Phó trưởng Công an xã.

Điều 4. Trang phục của lực lượng Công an xã

Năm 2012 cấp đủ trang phục cho toàn bộ lực lượng Công an xã theo quy định của Chính phủ, kèm theo 01 bộ quần áo xuân hè, 01 bộ quần áo thu đông và 01 áo sơ mi trắng. Từ năm 2013 trở đi cấp theo niên hạn sau khi trừ đi 01 bộ quần áo xuân hè, 01 bộ quần áo thu đông và 01 áo sơ mi trắng đã cấp năm 2012.

Điều 5. Nguồn kinh phí bảo đảm

1. Ngân sách tỉnh bảo đảm chi trả phụ cấp hàng tháng đối với Phó trưởng Công an xã và Công an viên thường trực, hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với Phó trưởng Công an xã, thị trấn và được cân đối vào ngân sách xã.

2. Kinh phí cấp trang phục cho Công an xã từ năm 2013 trở đi do ngân sách tỉnh bảo đảm.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Đức Phớc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2012
Ngày hiệu lực18/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2012/QĐ-UBND số lượng chế độ chính sách cho lực lượng Công an


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 38/2012/QĐ-UBND số lượng chế độ chính sách cho lực lượng Công an
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu38/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýHồ Đức Phớc
       Ngày ban hành08/06/2012
       Ngày hiệu lực18/06/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 38/2012/QĐ-UBND số lượng chế độ chính sách cho lực lượng Công an

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2012/QĐ-UBND số lượng chế độ chính sách cho lực lượng Công an