Quyết định 38/2015/QĐ-UBND

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND về điều chỉnh một số nội dung Quyết định 23/2011/QĐ-UBND quy định cơ chế khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền, đổi thửa” đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 23/2011/QĐ-UBND dồn điền đổi thửa Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2015/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 17 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2011/QĐ-UBND NGÀY 05/8/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG “DỒN ĐIỀN, ĐỔI THỬA” ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2011-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 444/TTr-SNN&PTNT ngày 23/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian hiệu lực của Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định cơ chế khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền, đổi thửa” đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2011 - 2015 đến hết ngày 31/12/2017.

Điều 2. Điều chỉnh điểm 4.2, Khoản 4, Điều 1, Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định cơ chế khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền, đổi thửa” đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011- 2015 như sau:

Ngân sách tỉnh hỗ trợ công tác trích đo địa chính thửa đất, khu đất, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau “dồn điền, đổi thửa” là 600.000 đồng/ha. Mức phân bổ hỗ trợ cụ thể cho Ban chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn có thực hiện dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp do Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn có hiệu lực thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2015
Ngày hiệu lực27/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 23/2011/QĐ-UBND dồn điền đổi thửa Quảng Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 38/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 23/2011/QĐ-UBND dồn điền đổi thửa Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu38/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýĐinh Văn Thu
       Ngày ban hành17/12/2015
       Ngày hiệu lực27/12/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 38/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 23/2011/QĐ-UBND dồn điền đổi thửa Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 23/2011/QĐ-UBND dồn điền đổi thửa Quảng Nam

           • 17/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực