Quyết định 380/QĐ-UBND

Quyết định 380/QĐ-UBND năm 2014 về đặt tên cho công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Hội trường đa năng tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 380/QĐ-UBND 2014 đặt tên công trình Hội trường đa năng Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 380/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 26 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN CHO CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HỘI TRƯỜNG ĐA NĂNG TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa- Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên đường phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 172/TTr-QLDA ngày 13/6/2014 về việc đặt tên công trình dự án Hội trường đa năng tỉnh Bắc Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt tên cho công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Hội trường đa năng tỉnh Bắc Giang, như sau: Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 380/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 380/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/06/2014
Ngày hiệu lực 26/06/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 380/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 380/QĐ-UBND 2014 đặt tên công trình Hội trường đa năng Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 380/QĐ-UBND 2014 đặt tên công trình Hội trường đa năng Bắc Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 380/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Giang
Người ký Lại Thanh Sơn
Ngày ban hành 26/06/2014
Ngày hiệu lực 26/06/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 380/QĐ-UBND 2014 đặt tên công trình Hội trường đa năng Bắc Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 380/QĐ-UBND 2014 đặt tên công trình Hội trường đa năng Bắc Giang

  • 26/06/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/06/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực