Quyết định 381/QĐ-KTNN

Quyết định 381/QĐ-KTNN năm 2013 thành lập Phòng Phòng, chống tham nhũng trực thuộc Vụ Tổng hợp do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 381/QĐ-KTNN năm 2013 Phòng Phòng chống tham nhũng Vụ Tổng hợp


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 381/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRỰC THUỘC VỤ TỔNG HỢP

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-KTNN ngày 15/4/2013 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc giao nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng thông qua kết quả kiểm toán;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Phòng, chống tham nhũng trực thuộc Vụ Tổng hợp.

Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ

1. Chức năng:

Phòng Phòng, chống tham nhũng là đơn vị trực thuộc Vụ Tổng hợp có chức năng tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Tổng hợp tổng hợp, phân tích, đánh giá hoạt động phòng, chống tham nhũng thông qua kết quả kiểm toán của ngành theo Quyết định số 380/QĐ-KTNN ngày 15/4/2013 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc giao nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng thông qua kết quả kiểm toán.

2. Nhiệm vụ:

a) Đánh giá mức độ rủi ro trong công tác phòng, chống tham nhũng thông qua kết quả kiểm toán;

b) Tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán Nhà nước kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách, giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng thông qua kết quả kiểm toán;

c) Theo dõi, phân tích, đánh giá, tổng hợp các kết luận, kiến nghị kiểm toán có dấu hiệu tham nhũng thông qua kết quả kiểm toán;

d) Tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định cung cấp hồ sơ, kết quả kiểm toán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

đ) Tổng hợp, báo cáo về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng của các đơn vị được kiểm toán;

e) Tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định việc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra và cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền kiểm tra, xử lý những vụ việc, hành vi có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện thông qua kết quả kiểm toán;

g) Tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán Nhà nước giải quyết đề nghị của cơ quan tố tụng liên quan đến hoạt động giám định tư pháp về lĩnh vực tài chính, kế toán;

h) Tham mưu giúp Vụ trưởng theo dõi, đôn đốc, tiếp nhận phản hồi việc xử lý vụ việc của cơ quan điều tra; trong trường hợp Kiểm toán Nhà nước không thống nhất với kết quả giải quyết của cơ quan điều tra đối với các vụ việc, hành vi có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện thông qua kết quả kiểm toán thì có nhiệm vụ tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán Nhà nước thông báo với Viện Kiểm sát cùng cấp, cơ quan điều tra cấp trên;

i) Giúp Vụ trưởng thực hiện và chịu trách nhiệm trong công tác bảo mật thông tin theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, của ngành.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Vụ trưởng giao hoặc uỷ quyền.

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ chi tiết của Phòng Phòng, chống tham nhũng sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Điều 3. Biên chế và nhân sự

1. Biên chế của Phòng Phòng, chống tham nhũng do Vụ trưởng Vụ Tổng hợp quyết định và nằm trong tổng số biên chế được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao cho đơn vị.

2. Phòng Phòng, chống tham nhũng có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức công chức lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (08).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Đinh Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 381/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu381/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2013
Ngày hiệu lực15/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 381/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 381/QĐ-KTNN năm 2013 Phòng Phòng chống tham nhũng Vụ Tổng hợp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 381/QĐ-KTNN năm 2013 Phòng Phòng chống tham nhũng Vụ Tổng hợp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu381/QĐ-KTNN
        Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành15/04/2013
        Ngày hiệu lực15/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 381/QĐ-KTNN năm 2013 Phòng Phòng chống tham nhũng Vụ Tổng hợp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 381/QĐ-KTNN năm 2013 Phòng Phòng chống tham nhũng Vụ Tổng hợp

            • 15/04/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/04/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực