Quyết định 382/QĐ-UBND

Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2016 về cho phép thành lập Hội Luật gia thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 382/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Luật gia Kon Tum 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 382/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 05 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI LUẬT GIA THÀNH PHỐ KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Kết luận số 116-KL/BCS ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tổ chức - cán bộ;

Xét đề nghị của Trưởng Ban vận động thành lập Hội Luật gia thành phố Kon Tum và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Luật gia thành phố Kon Tum, hoạt động trong phạm vi thành phố Kon Tum.

Điều 2. Hội Luật gia thành phố Kon Tum là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của các ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Luật gia thành phố Kon Tum có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng Ban vận động thành lập Hội; Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Kon Tum và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND TP Kon Tum;
- VPUB: CVP, PVP (KT, KGVX);
- Lưu: VT-TH3

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 382/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu382/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2016
Ngày hiệu lực05/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 382/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 382/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Luật gia Kon Tum 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 382/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Luật gia Kon Tum 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu382/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hòa
        Ngày ban hành05/08/2016
        Ngày hiệu lực05/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 382/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Luật gia Kon Tum 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 382/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Luật gia Kon Tum 2016

            • 05/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực