Quyết định 3820/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 3820/QĐ-BVHTTDL năm 2013 công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3820/QĐ-BVHTTDL 2013 Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3820/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đợt 4) gồm 08 di sản văn hóa phi vật thể có tên trong Danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đợt 4) tại Điều 1 Quyết định này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan tới di sản văn hóa phi vật thể có tên trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đợt 4) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Các Ủy viên Hội đồng thẩm định HS KH DSVH PVT;
- Công báo CP;
- Lưu: VT, DSVH, HTP.40.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

DANH MỤC

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA (ĐỢT 4)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3820/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Số TT

Tên di sản văn hóa phi vật thể

Loại hình

Địa điểm

1

Lễ hội Roóng poọc của người Giáy

Lễ hội truyền thống

Xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

2

Lễ Pút tồng của người Dao đỏ

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

3

Nghề chạm khắc bạc của người Mông

Nghề thủ công truyền thống

huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

4

Nghề chàng slaw của người Nùng Dín

Nghề thủ công truyền thống

Huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

5

Hát Páo dung của người Dao

Nghệ thuật trình diễn dân gian

Tỉnh Tuyên Quang

6

Nghi lễ Cấp sắc của người Dao

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

Tỉnh Tuyên Quang

7

Nghệ thuật Xòe Thái

Nghệ thuật trình diễn dân gian

Tỉnh Điện Biên

8

Lễ hội cúng biển Mỹ Long

Lễ hội truyền thống

Xã Mỹ Long Bắc, xã Mỹ Long Nam và thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3820/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3820/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2013
Ngày hiệu lực31/10/2013
Ngày công báo27/11/2013
Số công báoTừ số 821 đến số 822
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3820/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 3820/QĐ-BVHTTDL 2013 Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3820/QĐ-BVHTTDL 2013 Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3820/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Hoàng Tuấn Anh
        Ngày ban hành31/10/2013
        Ngày hiệu lực31/10/2013
        Ngày công báo27/11/2013
        Số công báoTừ số 821 đến số 822
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3820/QĐ-BVHTTDL 2013 Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3820/QĐ-BVHTTDL 2013 Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

            • 31/10/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/11/2013

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/10/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực